Журналістика (реклама та зв’язки з громадськістю)
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні рекомендації виконання курсової роботи з газетно-журнального виробництва
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни "Реклама та PR" для студентів другого курсу спеціальності 061 Журналістика_ Журналістика 061

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки щодо виконання бакалаврських робіт для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи

Програми практики

Наскрізна практика
Методичні вказівки щодо проходження рекламної, PR-агенційної та дипломної практик
Силабус з навчальної практики Вступ до спеціальності

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

kopiraityng
novitni media
PRAKTYKA PR
praktyka reklamy
pressluzhba
reklama i pr v interneti
reklamna kampania
іміджологія прог.вимоги
Масова комунікація та інформація пр.вимоги
Політичні комунікації програмові вимоги
Програмові вимоги з дисципліни Основи рекл.і ПР -вступ до спеціальності
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі ( модуль менеджмент)
Програмові вимоги з дисципліни Маркетинг і менеджмент в рекламі (модуль маркетинг)
Програмові вимоги з дисципліни Мас-медійна реклама
Програмові вимоги з дисципліни Психологія професійної діяльності
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія ПР)
Програмові вимоги з дисципліни Теорія реклами і ПР (модуль теорія реклами)
Телерадіовиробництво прог.вимоги
Теорія журналістики прогр.вимог
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ проблематика ЗМК та реклами
Програмові вимоги газетно-журнального виробництва
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ з курсу історія журналістики та соцкомунікацій
Пограмові вимоги з основ журналістики
Журналістська майстерність
Основи наукових досліджень-бакалавр
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна Історія України”
Програмові вимоги ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ

Програмові вимоги з дисципліни Літературний стиль»
Програмові вимоги Управління рекламними та PR-проектами
Програмові вимоги Антикризовий PR
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ Правознавство
Програмові вимоги Українська мова у професійному спілкуванні
Програмові вимоги Практична стилістика
Програмові вимоги Основи наукових досліджень
Програмові вимоги з Соціології масової комунікації
Програмові вимоги з Основ підприємництва
Програмові вимоги з Права у соціальних комунікаціях
Програмові вимоги іноземної мови
Програмові вимоги з іноземної мови до екзамену
Програмові вимоги з Комп’ютерно-технічних засобів виробництва ЗМК
Програмові вимоги з іноземної мови до заліку
Програмові вимоги з дисципліни екологія
Програмові вимоги з Етики та естетики
Програмові вимоги з Історії української культури
Програмові вимоги з Риторики
Програмові вимоги з Філософії
Програмові з організації PR-агенції

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Газетно-журнальне виробництво
Етика в професійній діяльності
Екологія
Журналістська майстерність
Історія журналістики та соціальних комунікацій
Історія української культури
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Комп’ютерно-технічні засоби виробництва ЗМК
Масова комунікація та інформація
Новітні медіа та агенційна журналістика
Основи наукових досліджень
Основи журналістики
Право у соціальних комунікаціях
Практична стилістика
Практика рекламної діяльності
Проблематика ЗМК та реклами
Радіовиробництво
Соціальна та економічна історія України
Соціологія масової комунікації
Теорія журналістики
Теорія реклами і зв’язків з громадськістю
Українська мова у професійному спілкуванні
Філософія

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Ділове спілкування
Іміджологія
Копірайтинг у рекламі і PR
Комп’ютерна графіка та дизайн
Креатив у рекламі
Маркетинг та менеджмент у рекламі
Мас-медійна реклама
Менеджмент і маркетинг у рекламній діяльності (модуль маркетинг)
Основи реклами та зв’язків з громадськістю. вступ до спеціальності
Організація і проведення рекламної кампанії
Основи підприємницької діяльності
Організація роботи прес-служб та комунікативних агенцій
Організація рекламної кампанії
Організація рекламної агенції
Організація PR-агенції
Правознавство
Політичні комунікації
Практика PR-діяльності
Психологія професійної діяльності
Реклама та PR в Інтернеті
Риторика

 

Дізнатися більше