Зображення
ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН
Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН?

Бакалавр, магістр за спеціалізацією «Графічний дизайн», отримавши базову художньо-графічну та вищу освіту другого рівня, готовий до вирішення комплексних проблем у галузі дизайну, а також створювати власні творчі об’єкти графічного дизайну – формування обкладинок до книг та журналів, фірмового стилю і логотипу, WEB-дизайну та розробки макету упаковки.

Випускники кафедри можуть працювати в дизайн-студіях, брендингових та рекламних агентствах, видавництвах, у дизайн-центрах, творчих спілках та організаціях і в будь-яких державних підприємствах або приватних фірмах.

Освітня програма ?

 

 

Професії  
 • дизайнер графічних робіт
 • дизайнер поліграфічної продукції
 • дизайнер пакування
Професійні можливості 
 • фахівець з комп’ютерної графіки
 • індивідуальна діяльність за фахом
Бакалавр
 • Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну
 • Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну
 • Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну
 • Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності
 • Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності
 • Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціальністю)
 • Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну
 • Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта 
 • Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка і живопису (за спеціалізаціями)
 • Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності

 

Магістр
 • Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
 • Здатність здійснювати концептуальне проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог (за спеціальністю)
 • Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну
 • Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалу, інноваційних методів та технологій
 • Здатність застосовувати засоби спеціального рисунку і живопису (за спеціальностями), а також методики використання апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій
 • Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну
 • Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги)
 • Вміння переконливо демонструвати споживчу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту
Бакалавр
 • Комп’ютерний дизайн в графіці
 • Дизайн-проектування
 • Формоутворення
 • Історія мистецтв
 • Вступ до спеціальності
 • Менеджмент і маркетинг в мистецтві
 • Кваліметрія
 • Рисунок
 • Живопис
 • Проектна графіка
 • Шрифти і типографіка
 • Композиція 
 • Біоніка
 • Кольорознавство
 • Фотографіка
 • Нарисна геометрія та перспектива
 • Проектування моделей
 • Історія дизайну
 • Візуальні комунікації
 • Теорія стилів
 • Ергономіка
 • Дизайн упаковки та етикетки
 • Ілюстрація
 • Видавнича справа
 • 3D технології
 • Дизайн книги
 • Дизайн поліграфічної продукції
 • Іноземна мова (за проф.спрямув.)
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Етика ділового спілкування
 • Права людини та її захист
 • Теорія критичного мислення

 

Магістр
 • Інтелектуальна власність
 • Бізнес-комунікації
 • Соціальна відповідальність
 • Проектування у графічному дизайні
 • Теорія художньої культури і мистецтва
 • Проектування поліграфічної продукції
 • Спец рисунок і живопис
 • Теорія орнаменту
 • Антикризове управління в бізнесі
 • Цивільний захист
 • Start up міжнародних проектів
 • Графічний дизайн в міському середовищі
 • Універсальний дизайн
 • Управління проектами
 • Синтез мистецтв
 • Мистецтво графіки
 • Віртуальний простір
 • Комплексне дослідження об'єкту дизайну

 

 

 

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма "Графічний дизайн"

Кваліфікація: дизайнер-виконавець графічних робіт

Професійна кваліфікація: дизайнер-виконавець графічних робіт

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма "Графічний дизайн"

Освітня кваліфікація: магістр з дизайну

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 08.01.2019, УП 09006954)

Дізнатися більше