Наука

Науково-дослідна робота в Університеті Короля Данила є невід’ємною складовою діяльності вищого навчального закладу при підготовці висококваліфікованих фахівців, що забезпечує розвиток освіти та науки нашої держави. Вона ґрунтується на тісній інтеграції освіти і наукових досліджень у межах університету, включаючи використання досліджень у навчанні студентів і практиці.

Професорсько-викладацький склад Університету постійно співпрацює у науковій сфері з провідними ВНЗ України, Польщі, Білорусі, Естонії, Грузії, Великобританії, Німеччини та ін. Для проведення наукових заходів постійно залучаються представники міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування.

Кожного року в Університеті проводяться всеукраїнські, регіональні та міжвузівські науково-практичні конференції, круглі столи, наукові та науково-практичні семінари.

Традиційними вже стали наступні наукові заходи:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку проектної діяльності: теорія, практика, інновації»
 • Всеукраїнська науково-практична конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти»
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку економіки управління та рекламної діяльності України»
 • Всеукраїнський студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»
 • Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Студентські дискусії поза форматом»
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу
 • Звітна викладацька та студентська науково-практична конференція «Наука та освіта ХХІ століття» та ін.

Викладачі та студенти Університету беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і змаганнях. Тільки упродовж останніх років вагомих здобутків досягли:

 • Луцький Мирослав Іванович та Мацькевич Микола Михайлович – Лауреати премії імені Святого Володимира;
 • Ляхович Яна – переможець Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Гаргат Тетяна та Ляхович Яна – переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
 • Кіцелюк Вікторія та Шкварчук Назарій – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ін.

Професорсько-викладацький колектив, аспіранти та студенти Університету мають можливість публікувати свої наукові здобутки у фаховому виданні з юридичних наук − Науково-інформаційному віснику Університету Короля Данила.

В Університеті відкрито аспірантуру за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»
 • 081 «Право»
 • 191 «Архітектура та містобудування»

Функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

 • 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
 • 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Наукова робота в Університеті організовується та координується проректором з наукової роботи і науковим відділом університету. Наукові дослідження в Університеті проводяться на кафедрах та в Науково-дослідному інституті.

Напрями наукової та мистецької діяльності ЗВО «Університет Короля Данила», які здійснюються на кафедрах Університету:

 1. Актуальні проблеми правотворчості та правозастосування
 2. Транслятологія - лінгвістичні та культурологічні аспекти
 3. Напрями модернізації економічної політики в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
 4. Сучасні проблеми та інноваційні підходи розвитку архітектури та будівництва
 5. Значення публічного богослов'я у сучасному гуманітарному просторі: виклики та перспективи розвитку
 6. Розробка та використання програмних засобів для аналізу суспільних процесів в умовах соціального дистанціювання
 7. Окремі аспекти формування туристичного простору Карпатського регіону України
 8. Якість послуг у сільському зеленому туризмі
 9. Музикознавчий аналіз творчості славетних і досягнень музичної педагогіки
 10. Дизайн в Україні: становлення та розвиток

На даний час загальне керівництво науковою роботою Університету здійснює проректор з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент Острогляд Олександр Васильович (2007 р. в Одеській національній юридичній академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, в 2011 році присвоєно вчене звання доцента (Рішення Атестаційної колегії МОН від 20.01.2011 року, протокол №2/53 – Д), лауреат премії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради в номінації «Молодий вчений року» (2011 р.), автор понад 100 наукових праць, з них − 2 навчальні посібники.

Науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється за допомогою функціонування Наукового товариства студентів, є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, тому науковий відділ університету створює умови для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, сприяє поглибленню взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом, забезпечує участь студентів у наукових дослідженнях в університетах.

 

Наші партнери

Image
Барановичский государственный университет
Image
Batumi Shota Rustaveli University
Image
Київський національний університет технологій та дизайну
Image
Державний університет «Житомирська політехніка»
Image
Івано-Франківський національний медичний університет
Image
Інститут права та психології національного університету «Львівська політехніка»
Image
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
Image
Херсонський державний університет
Image
Навчальний консалтинговий центр "ABConsult Oppekeskus"
Олександр Острогляд

З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ


ОСТРОГЛЯД ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Проректор з наукової роботи
к.ю.н., доц.

* oleksandr.ostrohliad@ukd.edu.ua

Дізнатися більше