заставка
Наука

Науково-дослідна робота в Університеті Короля Данила є невід’ємною складовою діяльності закладу вищої освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців, що забезпечує розвиток освіти та науки нашої держави. Вона ґрунтується на тісній інтеграції освіти і наукових досліджень у межах Університету, включаючи використання досліджень під час навчання студентів та їх практичної підготовки.

Професорсько-викладацький склад Університету постійно співпрацює у науковій сфері з провідними закладами вищої освіти України, Польщі, Білорусі, Естонії, Грузії, Великобританії, Німеччини та ін. Для проведення наукових заходів постійно залучаються представники міністерств та інших органів центральної влади, органів місцевого самоврядування.

Кожного року в Університеті проводяться всеукраїнські, регіональні та міжвузівські науково-практичні конференції, круглі столи, наукові та науково-практичні семінари.

Традиційними вже стали наступні наукові заходи:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку проектної діяльності: теорія, практика, інновації»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти»;
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку економіки управління та рекламної діяльності України»;
 • Всеукраїнський студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»;
 • Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Студентські дискусії поза форматом»;
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу;
 • Звітна викладацька та студентська науково-практична конференція «Наука та освіта ХХІ століття».

Викладачі та студенти Університету беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і змаганнях. Тільки упродовж останніх років вагомих здобутків досягли:

 • Луцький Мирослав Іванович та Мацькевич Микола Михайлович – Лауреати премії імені Святого Володимира;
 • Ляхович Яна – переможець Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Гаргат Тетяна та Ляхович Яна – переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
 • Кіцелюк Вікторія та Шкварчук Назарій – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ін.

Професорсько-викладацький колектив, аспіранти та студенти Університету мають можливість публікувати свої наукові здобутки у фаховому виданні з юридичних наук − Науково-інформаційному віснику Університету Короля Данила.

В Університеті відкрито аспірантуру за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»
 • 081 «Право»
 • 191 «Архітектура та містобудування»

Функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

 • 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
 • 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Наукова робота в Університеті організовується та координується проректором з наукової роботи і науковим відділом. Наукові дослідження в Університеті проводяться на кафедрах та в Науково-дослідному інституті.

На даний час загальне керівництво науковою роботою Університету здійснює проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент Андрусів Людмила Михайлівна.

Науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється за допомогою функціонування Студентського наукового товариства, є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, тому науковий відділ Університету створює умови для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, сприяє поглибленню взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом, забезпечує участь студентів у наукових дослідженнях.

Наші партнери

Image
Барановичский государственный университет
Image
Batumi Shota Rustaveli University
Image
Київський національний університет технологій та дизайну
Image
Державний університет «Житомирська політехніка»
Image
Івано-Франківський національний медичний університет
Image
Інститут права та психології національного університету «Львівська політехніка»
Image
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
Image
Херсонський державний університет
Image
Навчальний консалтинговий центр "ABConsult Oppekeskus"
Image
Запорізька політехніка
photo placeholder

З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ


АНДРУСІВ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
Проректор з наукової роботи
доктор юридичних наук, доцент

* andrusiv.ludmyla@ukd.edu.ua

Дізнатися більше