фахові видання
Фахові видання

«Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицкого» являється періодичним науковим виданням з проблем правознавства та економіки. Заснований у 2009 році. Планована періодичність виходу – 2 рази на рік. Відповідно до постанови президії ВАК України від 26.01.2011 року №1-05/1 науковий часопис включений до переліку наукових фахових видань України (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №17191-5961 ПР від 23.11.2010 р.), в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних і економічних наук. Авторський колектив часопису – наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових установ та закладів вищої освіти, а також практичні працівники судових, правоохоронних, правозастосовчих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій різних форм власності України та зарубіжжя.

Дізнатися більше