Початковий рівень
Фаховий молодший бакалавр

Коледж Університету Короля Данила (Коледж УКД) – це сучасний інноваційний заклад освіти, який дає можливість кожному студентові розвивати індивідуальні таланти та здібності, світоглядно формуватися та стати вмотивованим для досягнення успіхів. Вступити до коледжу на перший курс освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра можна після 9 класів на основі свідоцтва про базову загальну середню освіту, а також на третій курс після 11 класу на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту та ЗНО. Зарахування на навчання до Коледжу УКД також відбувається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

Перейдіть за посиланнями нижче, щоб отримати необхідну інформацію щодо процесу прийому до університету.

Image
вступ 1-05
Перший рівень
Бакалавр

Бакалаврат є першим рівнем вищої освіти. За час навчання Ви здобудете компетентності за актуальними спеціальностями, що дозволить вам працювати за професією чи здобути ключові компетентності для власної справи. Вступати на бакалаврат можуть учні, які отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту, мають відповідні сертифікати ЗНО, випускники технікумів, коледжів та училищ. Зараховуються до Університету на II або III курс (денної та заочної форм навчання) абітурієнти з дипломами «молодшого спеціаліста» на споріднену або на будь-яку іншу спеціальність та з дипломами «бакалавра», «спеціаліста» чи «магістра» на будь-яку іншу неспоріднену спеціальність.

Перейдіть за посиланнями нижче, щоб отримати необхідну інформацію щодо процесу прийому до університету на бакалаврські програми.

Image
вступ 2-05
Другий рівень
Магістр

Зарахування на магістерські програми в Університеті відбувається на основі диплома бакалавра та відповідних сертифікатів ЗНО. А також на основі диплома магістра (спеціаліста) на основі вступних випробувань чи ЗНО (на вибір).

Перейдіть за посиланнями нижче, щоб отримати необхідну інформацію щодо процесу прийому до університету на магістерські програми.

Image
вступ 3-05
Третій рівень
Доктор філософії (PhD)

На третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти здобувається освітній і перший науковий ступінь доктора філософії, який присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Перейдіть за посиланнями нижче, щоб отримати необхідну інформацію щодо процесу прийому до університету на магістерські програми.

Image
аспірантура
Дізнатися більше