Стратегія

Університету Короля Данила

МІСІЯ

Творення та підтримка екосистеми для становлення успішних та підприємливих особистостей через навчання упродовж життя заради сталого розвитку України.

ЦІННОСТІ
 • Любов і взаємоповага
 • Свобода думки
 • Відкритість і прозорість
 • Відповідальність
 • Інноваційність та креативність
 • Активна громадянська позиція
 • Сталий розвиток суспільства
БАЧЕННЯ

Університет Короля Данила задля утвердження своєї позиції як простору розвитку успішних особистостей, посилюючи свій внесок у сталий регіональний розвиток, до кінця 2028 року планує досягти таких стратегічних цілей:

НАДАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ:

 • наявність конкурсу при вступі на не менше 50% освітніх програм УКД
 • акредитовані усі ОП;
 • одна міжнародно акредитована ОП;
 • реальні відгуки роботодавців/випускників;
 • щонайменше 1 експерт/медійна фігура на кожній ОП;
 • окупність усіх ОП на кінець 2023/2024 року;
 • середній бал ЗНО вступників досягає 180;
 • наукова та інноваційна діяльність приносить до 10% бюджету;

МОТИВОВАНИЙ ВСТУПНИК, ЗАДОВОЛЕНИЙ СТУДЕНТ ТА УСПІШНИЙ ВИПУСКНИК:

 • відсоток працевлаштованих випускників за фахом сягає 20% у 2025 році;
 • академічна успішність досягає 85%, середній бал становить 4/5;
 • соціальна активність студентів: 30% беруть активну участь у всіх загальноуніверситетських заходах, 70% - у спеціалізованих заходах;
 • рівень володіння англійською мовою серед студентів: В1 - 30%, В2 – 10%;
 • міжнародна мобільність охоплює 5% студентів;
 • активна спільнота випускників (систематичне проведення заходів).

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРАЦІВНИК:

 • поділяє цінності УКД;
 • відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (щонайменше 5 показників з 2024 року);
 • володіє англійською мовою: рівень В2 – 25% та рівень В1 - 50% у 2026 році;
 • позитивні відгуки студентів (90+%);
 • частка викладачів-практиків становить 25%;
 • регулярне підвищення кваліфікації, що відповідає займаній посаді;
 • корпоративна активність: 50% участі в загальноуніверситетських заходах, 90% - у спеціалізованих заходах;
 • частка викладачів-іноземців становить 5%;
 • 30% викладачів бере участь у зовнішніх спеціалізованих проєктах / програмах / подіях.

МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЗНАННЯ УКД:

 • УКД входить у ТОП-5 приватних закладів вищої освіти України;
 • УКД є в рейтингах U-multirank, QS, THE;
 • УКД входить в ТОП-100 університетів України;
 • упізнаваність бренду УКД (соцопитування - зростання 5-10% в рік);
 • позитивний імідж університету (соцопитування - 90%+)

Стратегія розвитку УКД до 2028 року_Наказ про затвердження №36/од від 30.11.2023

ДОДАТКОВІ СТРАТЕГІЧНІ ДОКУМЕНТИ УКД:

 1. Стратегія інтернаціоналізації УКД до 2026 року;
 2. План гендерної рівності УКД;
 3. Кодекс корпоративної етики УКД.
Дізнатися більше