Зображення
Публічне управління та адміністрування банер

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Магістр
Зміст

ЧОМУ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ?

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Фах публічного службовця створює потенційну можливість сформувати базові компетентності, які в майбутньому стануть в нагоді для успішної управлінської кар’єри і стануть реальністю в сфері працевлаштування в органах державної влади, зокрема, на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної та комунальної форми власності, а також на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні. Перевагою фаху є можливість реалізувати себе в системі органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій.

Освітня програма ?

 

 

 • на посадах у центральних і місцевих органах державної влади;
 • на посадах в органах місцевого самоврядування;
 • на посадах у структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
 • на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної та комунальної форм власності; на управлінських й адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

 

 • Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.
 • Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
 • Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування. 
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.
 • Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
 • Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
 • Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.
 • Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
 • Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
 
 • Ділова іноземна мова
 • Етика в публічній службі
 • Методологія наукових досліджень
 • Ефективність особистісного зростання
 • Державна політика та врядування
 • Електронне врядування
 • Публічне управління у сфері національної безпеки
 • Закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування
 • Комунікації в публічному управлінні
 • Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування
 • Правотворчий процес та правозастосування
 • Організація та технологія надання публічних послуг
 • Реформування інституту публічного управління та управління змінами
 • Особливості правозастосування адміністративно-правових норм
 • Правові механізми запобігання корупції в державній службі
 • Публічне управління у сфері забезпечення господарської діяльності
 • Управління конфліктами для потреб публічної служби
 • Управління проєктами

 

 

 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма 

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 09.02.2024 р., № 7071).

Дізнатися більше