Інтернаціоналізація зображення
Інтернаціоналізація

Інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародних, міжкультурних і глобальних елементів в освітні, наукові й адміністративні функції окремо взятої організації. Інтернаціоналізація у ВНЗ - це процес змін, який розроблений з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів кожного вищого навчального закладу. Вона розкриває сформовані взаємозв'язки та взаємодію між людьми, установами, системами, націями, культурами.

Головне завдання інтернаціоналізації ВНЗ - адаптувати передовий досвід університетів світу та впровадити його у свою практику за всіма напрямами. Зокрема, ініціюється участь в міжнародних конференціях, міжнародних наукових проектах, проведення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій. Не менш важливим є і участь у міжнародних програмах виховання нової ментальності та дотику до інших культур.

Ознаками інтернаціоналізації є:

 1. Розширення схем академічної мобільності (вагому роль в процесі інтернаціоналізації вишу відіграє академічна мобільність студентів).
 2. Партнерські відносини з університетами інших країн.
 3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями з країн ОЕСР та ЄС (серед загалу викладачів), які викладали щонайменше протягом одного семестру (триместру) або ж прочитали один гостьовий курс.
 4. Кількість/ частка наукових, науково-педагогічних працівників – учасників академічної мобільності не менше двох тижнів між українськими та закордонними ЗВО.
 5. Кількість / частка англомовних освітніх програм.
 6. Лідерство університету в культурному середовищі регіону; проведення міжнародних заходів.
 7. Міжнародне співробітництво викладачів, особисті контакти.

Інтернаціоналізація вищої освіти сприяє:

 • модернізації навчальних програм;
 • підвищенню якості підготовки кадрів, здатних діяти в міжкультурному професійному середовищі;
 • підвищенню якості наукових досліджень;
 • спонукає до постійного пошуку з метою забезпечення конкурентоздатності випускників;
 • поширенню власних цінностей і формуванню позитивного іміджу країни.

Про інтернаціоналізацію

Сайт НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дізнатися більше