Захист дисертацій в разових спеціалізованих вчених радах на доктора філософії

Мельникович Михайло Степанович «Парадигма взаємодії релігії, права та держави на сучасному етапі українського державотворення» (дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.002 

Дата і час захисту: 17.12.2020 р. о 8 год. в Приватному вищому навчальному закладі Університеті Короля Данила за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, зал засідань спеціалізованої вченої ради.  

 

Веркалець Іван Дмитрович «Вплив правосвідомості на реалізацію функцій права» (дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.001 

Дата і час захисту: 17.07.2020 р. о 8 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 20.149.001 в Приватному вищому навчальному закладі Університеті Короля Данила за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, зал засідань спеціалізованої вченої ради.
 

Керничний Назарій Іванович «Роль заохочувальних норм у правовому
регулюванні суспільних відносин» (матеріали захисту дисертації на здобуття
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право)

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.003 (ID 5847)

Дата, час і місце проведення публічного захисту дисертації: ___.06.2024 р. о ___ год. в Закладі
вищої освіти «Університет Короля Данила» за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, зал засідань спеціалізованої вченої ради.

 

Поліщук Тетяна Сергіївна «Засоби формування правової культури особи в
Україні» (матеріали захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 Право)

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.004 (ID 5848)

Дата, час і місце проведення публічного захисту дисертації: ___.06.2024 р. о ___ год. в Закладі
вищої освіти «Університет Короля Данила» за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, зал засідань спеціалізованої вченої ради.

 

Харченко Наталія Петрівна «Ціннісні засади сучасної правової політики в
Україні» (матеріали захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 Право)

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.005 (ID 5849)

Дата, час і місце проведення публічного захисту дисертації: ___.06.2024 р. о ___ год. в Закладі
вищої освіти «Університет Короля Данила» за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, зал засідань спеціалізованої вченої ради.

 

Дізнатися більше