Зображення
архітектура

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ?

У сучасному інноваційному світі, професія архітектора є однією з найпопулярніших. На ринку праці попит на фахівців у сфері архітектури та містобудування надзвичайно високий, тому це створює перспективи для високооплачуваного працевлаштування та кар’єрного росту. Професія архітектора чи фахівця в сфері містобудування вважається креативною, дає можливість для самовираження. Вона поєднує в собі розвиток творчих здібностей та таланту, аналітичний склад розуму, самоорганізацію, відповідальність. Світові тенденції в сфері архітектури та містобудування дуже швидко змінюються, що дає можливість постійного розвитку та реалізації творчих задумів.

Отримання якісної архітектурної освіти є хорошим фундаментом для працевлаштування на високооплачувані посади в регіоні, Україні і за кордоном.

Освітня програма ?

 

 

 • головний архітектор в архітектурно-проектувальних бюро, проектних організаціях,
 • архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування, 
 • головний архітектор проекту, 
 • фахівець з міського та районного планування, 
 • консультант із енергозбереження та енергоефективності, 
 • робота в наукових установах на посадах молодшого наукового співробітника – консультанта. 
 • Місцем роботи  також можуть бути установи та підприємства в галузі архітектури, містобудування та будівництва, архітектурно-дизайнерські студії, будівельній компанії.

Перелік компетентностей випускника рівня "бакалавр":

 • Знання та розуміння особливостей розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн.
 • Здатність накопичувати і використовувати інформацію законодавчих документів, державних будівельних норм і правил у сфері архітектури, містобудування, дизайну, ландшафтного проектування та проведення реконструкційних і реставраційних робіт.
 • Здатність до критичного аналізу і оцінки природно-кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально-демографічних і архітектурно-містобудівних умов архітектурного проектування.
 • Здатність щодо виконання технічних і художніх зображень для використання в архітектурно-містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проектуванні, а також в проектах реконструкції і реставрації пам’яток історичного архітектурного, містобудівного і ландшафтного середовища. 
 • Знання і розуміння основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формування художнього образу і стилю при процесі проектування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів. 
 • Знання і розуміння теоретико-методологічних основ архітектурного проектування, основ типології будівель і споруд, містобудівних, архітектурно - середовищних і ландшафтних об’єктів.
 • Здатність розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, готувати розділи пояснювальних записок до архітектурно-містобудівних проектів і проектів реконструкції і реставрації існуючих об’єктів.
 • Здатність до участі в підготовці архітектурно-планувальних завдань на проектування, в організації процесу розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних проектів, проектів реконструкції і реставрації.
 • Знання і розуміння особливостей використання різних типів конструктивних та інженерних систем і мереж, та елементів, їх розрахунків в архітектурно-містобудівному проектуванні.
 • Здатність до аналізу, розробки і обґрунтування архітектурно-містобудівних рішень з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і енергозберігаючих, техніко-економічних вимог і розрахунків.
 • Знання та розуміння особливостей застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій при оздобленні екстер’єрів та інтер’єрів будівель і споруд, малих архітектурних форм, благоустрою міських і ландшафтних територій, в проектах реконструкції та реставрації історичних і сучасних пам’яток архітектури і містобудування. 
 • Здатність до оформлення технічної документації, використання засобів комп’ютерної візуалізації, виготовлення макетів і наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних проектів нового будівництва, реконструкції і реставрації існуючих об’єктів. 
Бакалаврат
 • Архітектурне проектування;
 • Вища математика;
 • Етика і естетика;
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • Інформатика і основи комп’ютерного моделювання;
 • Історія мистецтв;
 • Соціальна та економічна історія України;
 • Історія української культури;
 • Композиція;
 • Нарисна геометрія;
 • Інженерна геодезія;
 • Основи екології і безпеки життєдіяльності;
 • Рисунок, живопис, скульптура;
 • Філософія;
 • Історія архітектури та містобудування;
 • Конструкції будівель і споруд;
 • Матеріалознавство;
 • Основи теорії споруд;
 • Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування;
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Будівельна фізика;
 • Кваліметрія;
 • Металевий каркас одноповерхового будинку;
 • Основи містобудування;
 • Технологія будівництва;
 • Інженерне обладнання будівель;
 • Основи містобудівного аналізу;
 • Охорона праці в галузі;
 • Урбаністика;
 • 3D-технології в галузі;
 • Практики: рисувальна, будівельно-технологічна, проектна.
 
Магістратура
 • Інтелектуальна власність;
 • Монументальне мистецтво;
 • Екологічна експертиза;
 • Теорія містобудування;
 • Містобудівний аналіз;
 • Громадські будівлі і споруди в структурі міста;
 • Методи оптимізації містобудівельних рішень;
 • Архітектурне проектування будівель і споруд у міських населених пунктах;
 • Організація планування і управління в будівництві; 
 • Сучасні проблеми архітектури і містобудування;
 • Комплексне дослідження архітектурного об’єкту;
 • Законодавство та архітектурно-проектна справа;
 • Благоустрій та озеленення міських територій;
 • Естетика міського довкілля;
 • Системний аналіз проблемних ситуацій
 • Переддипломна практика.

 

 

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

Освітня програма "Архітектура та містобудування"

Кваліфікація: Бакалавр архітектури та містобудування

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

Освітня програма "Архітектура та містобудування"

Кваліфікація: Магістр з архітектури та містобудування

1.5 років – денна форма

1.5 років – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 08.01.2019, УП 09006959)

Дізнатися більше