наукове товариство студентів
Студентське наукове товариство

Згідно положення, Студентське наукове товариство створене на основі вільного волевиявлення осіб, які навчаються в УКД.

Метою функціонування Студентського наукового товариства є координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів УКД, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових, педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

У своїй діяльності Студентське наукове товариство УКД керується принципами:

 • свободи наукової творчості;
 • рівноправності та колегіальності в роботі;
 • зв’язку освіти та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу УКД та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Основними завданнями Студентського наукового товариства є:

 • Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються в УКД, зокрема стосовно організації навчального процесу і проведення наукової роботи.
 • Представництво інтересів своїх членів у відносинах із державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, зокрема іноземних держав.
 • Пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються в УКД, надання їм усебічної допомоги у проведенні наукових досліджень.
 • Сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в УКД, їх здібностей, формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.
 • Обмін досвідом із науковцями та громадськими діячами України та інших держав.
 • Популяризація наукової діяльності та академічної доброчесності.
 • Створення творчих колективів із метою реалізації науково-дослідного потенціалу осіб, які навчаються в УКД, членів Студентського наукового товариства.
 • Сприяння діяльності студентських наукових гуртків за спеціальностями.
 • Сприяння реалізації грантових проєктів, проведенню конкурсів на здобуття грантів та інших заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в УКД.
 • Проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед осіб, які навчаються в УКД та інших вищих навчальних закладах, наукових установах, зокрема іноземних держав.
 • Участь у міжнародних обмінах серед молодих учених.
 • Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проєктах, конкурсах, конференціях тощо.
 • Підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими науковими об’єднаннями вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, України та іноземних держав.
 • Сприяння працевлаштуванню випускників УКД – членів Наукового товариства.
 • Організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та культурного співробітництва.
Image
Форкуца фото
Голова Наукового товариства студентів
bohdan.forkutsa@ukd.edu.ua
Image
жилінська фото
Секретар наукового товариства УКД / Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Дизайн")
sofiia.s.zhylinska@ukd.edu.ua
Image
бориловська фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Підприємництво")
veronika.borylovska@ukd.edu.ua
Image
Булдигін фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "ІПЗ")
stanislav.buldyhin@ukd.edu.ua
Image
Лосюк фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Туризм")
Image
штогрин фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Право")
roksolana.shtohryn@ukd.edu.ua
Image
лепко фото
Заступник голови Наукового товариства Студентів (спеціальність "Готельно-ресторанна справа")
anna.lepko@ukd.edu.ua
Image
марчук фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Облік і оподаткування")
nastasiia.marchuk@ukd.edu.ua
Image
вінтоняк фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Архітектура та містобудування")
vintoniak.ilona@ukd.edu.ua
Image
іваночко фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Журналістика")
kateryna.ivanochko@ukd.edu.ua
Image
photo-person
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Філологія")
olha.h.humeniuk@ukd.edu.ua
Image
Гілярків
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Музичне мистецтво")
illiaoleh.o.hiliarkiv@ukd.edu.ua
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ЗВО «УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»
КафедраНазва студентського
наукового гуртка
Керівник
Кафедра туризму і
готельно-ресторанної
справи
Наукові туристичні
студії
Терлецька Х.М.
Кафедра
журналістики,
реклами та зв’язків з
громадськістю
Медіазнавчі та
рекламні студії
Вітранчик Л.В.
Кафедра праваВерховенство праваХодак С.М.
Кафедра
інформаційних
технологій та
програмної інженерії
RoboSprint - гурток по
робототехніці
Ващишак С.П.
Web Design - гурток по
веб-дизайну / керівник
Стисло О.В.
Гурток
Програмування у
середовищі JAVA -
гурток по
програмуванню
Штогрин Д.А.
Кафедра управління та
адміністрування
е-ФОПГавадзин Н.О.
Кафедра дизайнуГурток кафедри
дизайну
Гілязова Н.М.
Кафедра архітектури
та будівництва
Юні зодчіГусар К.Д.
Кафедра перекладу та
філології
Науково про мовуПуш О.М.

 

Дізнатися більше