наукове товариство студентів
Наукове товариство студентів

Згідно Положення, Наукове товариство студентів Університету Короля Данила є добровільною громадською організацією університету зі студентського самоврядування, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу.

Наукове товариство студентів в своїй роботі керується принципами колегіальності, добровільності, гласності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, накопичення і примноження наукового потенціалу Університету Короля Данила та підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Метою Наукового товариства студентів є сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів.

Досягнення поставленої мети проводиться шляхом вирішення наступних завдань:

 • залучення студентської молоді до наукової діяльності на самих ранніх етапах навчання в університеті; сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх спеціалістів;
 • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідної роботи студентів;  
 • розширення світогляду і наукової ерудиції у студентів, набуття у них навиків наукової діяльності і вдосконалення власних знань;
 • формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів;
 • популяризація та розповсюдження наукових знань у студентському середовищі;
 • координація та контроль діяльності студентських наукових гуртків;
 • організація і проведення різноманітних організаційно-масових та студентських наукових заходів: наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових студентських робіт, олімпіад з дисциплін тощо;
 • інформування студентів про конференції, семінари, конкурси;
 • залучення студентів до участі в конференціях, конкурсах, науково-практичних семінарах, круглих столах;
 • надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень;
 • забезпечення співробітництва з студентськими науковими товариствами інших навчальних закладів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи студентів при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу;
 • інформування громадськості про свою діяльність; внесення пропозицій про стимулювання студентів та викладачів, що беруть участь в системі науково-дослідної роботи студентів.

 

Image
Христина Герман
Голова Наукового товариства студентів факультету управління та бізнес аналітики
khrystyna.herman@ukd.edu.ua
Image
Соломія Вірстюк
Заступник голови Наукового товариства студентів факультету управління та бізнес аналітики
solomiia.virstiuk@ukd.edu.ua
Image
Анна Балан
Заступник голови Наукового товариства студентів факультету архітектури, будівництва та дизайну (ІТ)
anna.balan@ukd.edu.ua
Image
Ірина Бублич
Заступник голови Наукового товариства студентів юридичного факультету
iryna.bublych@ukd.edu.ua
Image
Вікторія Кирчук
Голова Наукового товариства студентів факультету управління та бізнес аналітики
viktoriia.kyrchuk@ukd.edu.ua
Image
Людмила Підкаменецька
Голова Наукового товариства студентів факультету архітектури, будівництва та дизайну (ІТ)
lydkol3019@gmail.com
Image
Юлія Луцак
Голова Наукового товариства студентів юридичного факультету
yuliia.lutsak@ukd.edu.ua
Image
Богдан Форкуца
Заступник голови Наукового товариства студентів. Керівник Волонтерського центру УКД.
bohdan.forkutsa@ukd.edu.ua
Дізнатися більше