наукове товариство студентів
Студентське наукове товариство

Згідно положення, Студентське наукове товариство створене на основі вільного волевиявлення осіб, які навчаються в УКД.

Метою функціонування Студентського наукового товариства є координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів УКД, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових, педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

У своїй діяльності Студентське наукове товариство УКД керується принципами:

 • свободи наукової творчості;
 • рівноправності та колегіальності в роботі;
 • зв’язку освіти та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу УКД та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Основними завданнями Студентського наукового товариства є:

 • Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються в УКД, зокрема стосовно організації навчального процесу і проведення наукової роботи.
 • Представництво інтересів своїх членів у відносинах із державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, зокрема іноземних держав.
 • Пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються в УКД, надання їм усебічної допомоги у проведенні наукових досліджень.
 • Сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в УКД, їх здібностей, формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.
 • Обмін досвідом із науковцями та громадськими діячами України та інших держав.
 • Популяризація наукової діяльності та академічної доброчесності.
 • Створення творчих колективів із метою реалізації науково-дослідного потенціалу осіб, які навчаються в УКД, членів Студентського наукового товариства.
 • Сприяння діяльності студентських наукових гуртків за спеціальностями.
 • Сприяння реалізації грантових проєктів, проведенню конкурсів на здобуття грантів та інших заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в УКД.
 • Проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед осіб, які навчаються в УКД та інших вищих навчальних закладах, наукових установах, зокрема іноземних держав.
 • Участь у міжнародних обмінах серед молодих учених.
 • Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проєктах, конкурсах, конференціях тощо.
 • Підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими науковими об’єднаннями вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, України та іноземних держав.
 • Сприяння працевлаштуванню випускників УКД – членів Наукового товариства.
 • Організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та культурного співробітництва.
Image
Микитюк Вікторія photo
Голова Наукового товариства студентів, спеціальність "Право"
viktoriia.r.mykytiuk@ukd.edu.ua
Image
Соловій Анастасія фото
Заступник Голови Студентського наукового товаристваСоловій Анастасія, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"
anastasiia.m.solovii@ukd.edu.ua
Image
Водославська Галина photo
Секретар Наукового товариства студентів, спеціальність "Право"
halyna.i.vodoslavska@ukd.edu.ua
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ЗВО «УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»
КафедраНазва студентського
наукового гуртка
Керівник
Кафедра туризму і
готельно-ресторанної
справи
Наукові туристичні
студії
Терлецька Х.М.
khrystyna.m.terletska@ukd.edu.ua
0507804715
Кафедра
журналістики,
реклами та зв’язків з
громадськістю
"Маркетинг та реклама"Полівчак Р.О.
rostyslav.o.polivchak@ukd.edu.ua
0972371244
Кафедра права та публічного управління"Верховенство права"Ходак С.М.
svitlana.khodak@ukd.edu.ua
0505210288
"Історичний гурток імені Короля Лева"Жупник В. В.
vasyl.v.zhupnyk@ukd.edu.ua
0989086633
Кафедра
інформаційних
технологій
"RoboSprint" (гурток із робототехніки)Ващишак С.П.
serhii.vaschyshak@ukd.edu.ua
0993087235
"Web Design" (гурток із вебдизайну) Стисло О.В.
oksana.styslo@ukd.edu.ua
0977628716
"Основи програмування (Мова Java)"Штогрин Д.А.
dmytro.shtohryn@ukd.edu.ua
0986649414
“Кава з JAVA”Пашкевич О. П.
oleh.pashkevych@ukd.edu.ua
0507390189
Кафедра управління та
адміністрування
"E-ФОП"Перцович Т.О.
tetiana.pertsovych@ukd.edu.ua
0500671825
Кафедра дизайну"Теорія та практика в дизайні"Гілязова Н.М.
nataliia.hiliazova@ukd.edu.ua
0506894856
Кафедра архітектури
та будівництва
"Юні зодчі"Гусар К.Д.
kateryna.husar@ukd.edu.ua
0955980409
"Теорія та практика
архітектурного
проектування"
Савчук А.І.
andrii.i.savchuk@ukd.edu.ua
0668668437
"Будівельні пазли"Веркалець С.М.
svitlana.verkalets@ukd.edu.ua
0501010077
Кафедра перекладу та
філології
"Науково про мову"Циганюк В. М.
viktoriia.v.fedyk@ukd.edu.ua
0957944044
"Читомо"Фінів В. М.
viktoriia.finiv@ukd.edu.ua
0951837359
“Літературна майстерня”Остапова Л. В.
liudmyla.v.ostapova@ukd.edu.ua
0979461142
“Культура української мови”Петрів О. І.
olha.petriv@ukd.edu.ua
0667923338
Кафедра естрадно-
вокального
мистецтва
"Естрадно-вокальне
мистецтво: історія,
теорія, практика"
Толошняк Н.А.
nataliia.toloshniak@ukd.edu.ua
0501326943

 

Дізнатися більше