Зображення
Туризм і рекреація

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ?

Туристична сфера в Івано-Франківській області є однією із найрозвинутішим в Україні. Івано-Франківська область займає лідерські позиції в Україні за кількістю відвідувань туристами. Розташування в регіоні Карпатської гірської системи зумовило розвиток активного туризму, а наявність туристично-привабливих місць, таких як: Манявський скит та водоспад, Гошівський монастир, гора Говерла (Чорногірський хребет), обсерваторія на г. Піп Іван, високогірні озера (Несамовите, Марічейка), Національний заповідник “Давній Галич”, музей Писанки, народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, природні комплекси “Скелі Довбуша”, “Писаний камінь”, австрійської архітектури “( мости віадуки, Вигодська вузькоколійка), Карпатський національний природній парк, зумовило потребу у фахівцях в туристичній галузі.

Студенти спеціальності мають можливіть проходити практику, а згодом і працевлаштуватись у кращих українських туристичних компаніях, національних заповідниках та природніх парках, а також у провідних туристично-рекреаційних комплексах світу. Окрім цього, навчання на спеціальності «Туризм і рекреація» дає можливість вивчити одразу декілька мов та дисципліни, що стосуються управлінння, організації та створення туристичного підприємства, що є вагомим поштовхом для відкриття власного туристичного бізнесу.

Основна наша мета – підготувати хорошого фахівця в галузі туризму та гостинності, який зможе задовольнити потреби та очікування клієнтів в організації відпочинку та дозвілля, плануванні подорожей, якісного туристичного супроводу, анімації тощо.

Освітня програма ?

 

 

Основна наша перевага – практико-орієнтоване навчання відповідно до сучасних міжнародних стандартів, співпраця з провідними підприємствами з метою отримання та впровадження практичного досвіду, можливість проходження професійної практики  в місцевих та міжнародних туристичних підприємствах, що найкращим чином сприяє професійному становленню фахівця з туризму.

Окремою перевагою є освітня програма, яка забезпечує можливість участі студентів у міжнародних програмах стажування, поглиблене вивчення іноземних мов, підготовка в організації турів для іноземців на території України, а також турів виїзного туризму для вітчизняних туристів.

Навчання на спеціальності «Туризм і рекреація» дає можливість студентам здобути навички в галузі туризму, а саме:

 • Формування, просування та реалізація туристичного продукту;
 • Організація комплексного туристичного супроводу;
 • Надання інформаційних туристичних послуг;
 • Здійснення туроператорської та турагентської діяльності;
 • Надання екскурсійних та анімаційних послуг;
 • Знання туристичного потенціалу регіонів з метою формування туристичних маршрутів;
 • Володіння іноземними мовами;
 • Бронювання та продаж квитків;
 • Оформлення туристичної документації, візове забезпечення тощо.
 • Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
 • Екскурсовод
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Фахівець з розвитку сільського туризму
 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Фахівець із конференцсервісу
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Інспектор з туризму
 • Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму)
 • Провідник (за видами туризму)
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності
 • Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів
 • Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій
 • Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління
 • Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту
 • Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем
 • Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах
 • Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал
 • Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку
 • Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби , використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу
 • Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації
 • Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства
 • Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу
 • Здатність працювати у міжнародному середовищі
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Туристичне краєзнавство
 • Основи індустрії гостинності
 • Іноземна мова
 • Маркетинг в туризмі
 • Підприємницька діяльність
 • Економіка туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу
 • Географія туризму
 • Рекреаційно-туристичний потенціал країн та регіонів світу
 • Технологія туристичної діяльності
 • Менеджмент у туризмі
 • Організація ресторанного господарства
 • Активний туризм
 • Бухгалтерський облік в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
 • Організація сільського зеленого туризму
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація еногастрономічного туризму
 • Організація анімаційних послуг
 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності
 • Безпека в туризмі
 • Правове регулювання в туризмі

 

 

Спеціальність 242 Туризм і рекреація

Освітня програма "Економіка та організація туристичної діяльності"

Кваліфікація: Бакалавр з туризму

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Дізнатися більше