Зображення
Право

ПРАВО

Бакалавр
Магістр
Доктор філософії (PhD)
Зміст

ЧОМУ ПРАВО?

Право – провідна елітна спеціальність, а юрист – це одна з найбільш поширених, затребуваних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві. Кожному з нас свій юрист потрібен так само, як і свій лікар.

Професія юриста зв’язує в одне ціле служителів закону. Прокурори, судді, юрисконсульти, адвокати, нотаріуси, працівники поліції та пробації це все професіонали, які стоять на сторожі закону. Всі вони вважаються знавцями однієї з областей права. 

Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини.

Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання, забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Освітня програма ?

 

 

Враховуючи потребу саме у фахівцях з права, діяльність Університету Короля Данила спрямована на підготовку професіоналів, які б могли знайти себе на ринку праці у таких видах професійної діяльності:

 • працівник суду (помічник судді, судовий секретар тощо)
 • помічник адвоката, адвокат
 • помічник нотаріуса, нотаріус
 • юрист державних та приватних компаній
 • юрисконсульт на підприємствах, в установах та організаціях
 • Національна поліція України
 • Державне бюро розслідувань
 • Національне антикорупційне бюро
 • Прокуратура
 • Служба безпеки України
 • Державна установа “Центр пробації”

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність застосовувати  знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 
 • Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 
 • Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 
 • Знання і розуміння  міжнародних стандартів  прав людини, положень Конвенції  про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. 
 • Здатність застосовувати знання засад і  змісту інститутів міжнародного  публічного права, а також міжнародного приватного права. 
 • Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 
 • Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин  національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне  і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 
 • Знання і розуміння особливостей реалізації  та застосування норм матеріального і процесуального права. 
 • Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів. 
 • Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання. 
 • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 
 • Здатність аналізувати  правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. 
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань  у професійній діяльності. 
 • Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 
 • Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 
 • Здатність до логічного, критичного і системного аналізу  документів, розуміння їх правового  характеру і значення.

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бакалаврат

 • Судові та правоохоронні органи України
 • Цивільне право України
 • Адміністративне право України
 • Кримінальне право України
 • Цивільне процесуальне право України
 • Адміністративний процес України
 • Кримінальне процесуальне право України
 • Кримінально-виконавче право України
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Сімейне право України
 • Міжнародне приватне право
 • Право інтелектуальної власності України
 • Господарське право України
 • Господарське процесуальне право України
 • Земельне право України
 • Екологічне право України
 • Корпоративне право України
 • Право зовнішньоекономічних договорів
 • Договірне право України
 • Практика складання ПД у цивільних справах
 • Практика складання ПД у кримінальних справах 
 • Трудове право України
 • Теорія кваліфікації злочинів
 • Зв’язки з громадськістю у судових та правоохоронних органах
 • Сучасна терористична загроза
 • Адвокатура та адвокатська діяльність
 • Правові механізми запобігання корупції
 • Відновне правосуддя, ювенальна юстиція та пробація
 • Порядок звернень до міжнародних судових інстанцій та виконання їх рішень
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн 
 • Історія вчень про державу і право
 • Правова ідеологія
 • Філософія права
 • Проблеми теорії права
 • Юридична техніка
 • Професійна етика правника
 • Теорія критичного мислення
 • Юридична техніка
 • Професійна етика та психологічна компетентність юриста
 • Основа наукових досліджень
 • Методологія наукових досліджень
 • Теорія правозастосування
 • Теорія правотворчості
 • Конституційне право України
 • Права людини та їх захист
 • Право соціального забезпечення України
 • Всесвітня історія 
 • Загальна навчальна правнича компетентність
 • Міжнародний захист прав людини
 • Міжнародне публічне право

Магістратура

 • Методологія наукових досліджень
 • Юридична техніка
 • Порядок звернення до міжнародних судових інстанцій та виконання їх рішень
 • Сучасна терористична загроза
 • Зв'язки з громадськістю у судових та правоохоронних органах
 • Правові механізми запобігання корупції
 • Відновне правосуддя, ювенальна юстиція та пробація
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Професійна етика та психологічна компетентність юриста
 • Право інтелектуальної власності
 • Адвокатура та адвокатська діяльність
 • Договірне право
 • Корпоративне право
 • Теорія кваліфікації злочинів
 • IT-право
 • Юридичний супровід бізнесу

 

Спеціальність 081 Право

Освітня програма "Право"

Кваліфікація:

Бакалавр права

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 081 Право

Освітня програма "Право"

Кваліфікація:

Магістр права

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 08.01.2019, УП 09006957)

Спеціальність 081 Право

Освітньо-науковий рівень:

Доктор філософії (PhD)

4 роки – денна форма
4 роки – заочна форма

47 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Дізнатися більше