Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.
Термін повноважень спеціалізованої вченої ради було продовжено до 31.12.2020 на підставі наказу МОН від 04.03.2020 номер 387.


  Дисертації, автореферати здобувачів, відгуки опонентів
    
   Малічин Олег Миколайович «Історико-правові засади розвитку ідей парламентаризму на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Балагура Роман Васильович «Цивільний процесуальний порядок розгляду судами індивідуальних трудових спорів»
   Мандзій Сергій Володимирович «Теоретико-правові засади статуту внутрішньо переміщених осіб»
   Поліш Володимир Віталійович «Критерії справедливості у процесі застосування права в Україні»

    

   Дізнатися більше