Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.
Термін повноважень спеціалізованої вченої ради було продовжено до 31.12.2020 на підставі наказу МОН від 04.03.2020 номер 387.


  Дисертації, автореферати здобувачів, відгуки опонентів
    
   Яцишин Ярослав Богданович «Концепція "соборності" в українській правовій думці ХІХ–ХХ ст» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Сивуля Тетяна Миколаївна «Наукознавче осмислення проблем сутності права і формування праворозуміння» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Дячишин Іван Михайлович «Вплив моралі на формування правової культури в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).

    

   Дізнатися більше