Магістратура

Освітній рівень, який дасть можливість Вам поглибити отримані знання на попередньому освітньомурівні. Магістратура необхідна для тих, хто планує кар’єрне зростання до рівня керівників кампаній чи держслужбовців, планує наукову чи освітню діяльність. Магістратура в Університеті - це новий щабель для розвитку Вашої особистості.
Зарахування на магістерські програми в Університеті відбувається на основі диплома «бакалавра» та відповідних сертифікатів ЄВІ та/або ЄФВВ, а також на базі диплома «магістра» чи «спеціаліста» на основі результатів фахових вступних випробувань чи результатів ЄВІ та/або ЄФВВ (за вибором вступника).

Умови вступу 2023

І. Зарахування в магістратуру на спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 076 «Підприємництво та торгівля», 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі диплома «бакалавра» відбуватиметься за результатами:

1) ЄВІ 2023 року (який складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської (на вибір вступника)) та 2) ЄФВВ 2023 року (для спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» - предметного тесту з обліку і фінансів; для спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» - предметного тесту з управління та адміністрування; для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» - предметного тесту (за вибором вступника) (за технологіями ЗНО).

ІІ. Зарахування в магістратуру на спеціальність 081 «Право» на основі диплома «бакалавра»  за спеціальністю «Право» або «Міжнародне право» відбуватиметься за результатами:

1) ЄВІ 2023 року (який складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської (на вибір вступника)) та 2) ЄФВВ 2023 року (предметного тесту з права та міжнародного права) (за технологіями ЗНО);

ІІІ. Зарахування в магістратуру на спеціальності: «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Інженерія програмного забезпечення» відбуватиметься за результатами:

1) ЄВІ 2023 року (який складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської (на вибір вступника)) (за технологіями ЗНО) та 2) Фахового вступного іспиту, який відбуватиметься в Університеті Короля Данила.

ІV. Зарахування в магістратуру на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» відбуватиметься у формі розгляду мотиваційного листа.

V. Зарахування в магістратуру на будь-які спеціальності (окрім спеціальності 081 «Право») на основі здобутого раніше ОКР «спеціаліста» чи ОС «магістра відбуватиметься за вибором вступника: або за результатами проходження ЄВІ та/або ЄФВВ або за результатами проходження співбесіди з іноземної мови (замість обох компонентів ЄВІ) та фахового іспиту (замість ЄФВВ) в Університеті Короля Данила.

Умови реєстрації на ЄВІ та/або ЄФВВ 2023

Умови реєстрації, терміни та перелік необхідних документів для ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу на навчання для здобуття ступеня «Магістр» у 2023 році

1. Реєстрація для складання ЄВІ та/або ЄФВВ 2023 року, які проводяться із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішньо-незалежного оцінювання відбуватиметься з 08 травня до 18:00 год. 31 травня 2023 року.
2. Вступникам у терміни, відведені для реєстрації, слід надіслати за вказаними вище електронними адресами скановані копії (фотокопії) зазначених нижче документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, згідно Додатку 1 (Анкета)
 • документа, що посвідчує особу;
 • диплома про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов);
 • фотокартки для документів розміром 3х4 см (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу ( для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);

3. У темі електронного листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).
4. Представник Приймальної комісії обов’язково перевірить наявність документів, що потрібні для реєстрації вступника, та надасть відповідь про отримання документів (на електронну адресу із якої надішли документи).
5. Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.
6. Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.
7. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії в особовій справі вступника.
8. Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Додаток 1 (Анкета)

Умови реєстрації вступників визначаються відповідно до п. 3 розділу V «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році», затвердженого наказом МОН за № 276 від 15.03.2023 р.

 

Інформація про поштову адресу проведення реєстрації та інші контактні дані

Поштова адреса ЗВОвул. Євгена Коновальця, 35, м. Івано-Франківськ, 78018
Поверх, аудиторіяІ поверх, Кабінет № 1
Адреси електронної пошти

vstup@ukd.edu.ua

Контактні телефони Приймальної комісії

(068) 755-75-75

(099) 755-75-75

 

Перелік документів
 • Документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • Документ про освіту з додатком (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • Ідентифікаційний номер;
 • Військово-обліковий документ (у військовозобов'язаних- військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • Папка на зав’язках.
Дедлайни

08.05 - 31.05.2023 р. - реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ 2023 року;

23.06 - 21.07.2023 р. - основна сесія проведення ЄВІ та/або ЄФВВ 2023 року;

31.07 - 21.08.2023 р. - реєстрація заяв та прийом документів для осіб, які вступають за результатами ЄВІ та/або ЄФВВ 2023 року;

17.07 - 28.07.2023 р. - співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ;

31.07 - 14.08.2023 р. - фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

***не пізніше ніж 30 вересня 2023 р. зарахування

***не пізніше ніж 30 листопада 2023 р. (додаткове зарахування)

Програми вступних випробувань

 

Вимоги до мотиваційного листа для вступників до ЗВО Університет Короля Данила

Програма Єдиного Вступного Іспиту з іноземних мов

Програма фахового вступного випробування  для вступу в магістратуру за спеціальністю 022 Дизайн

Програма фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Програма фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

Програма фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Програма фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля

Вступні випробування для здобуття ступеня "магістр" за спеціальністю "Право" з використанням технологій ЗНО

Програма Єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру зі спеціальності 081 Право

 

Вартість навчання у 2023 році
СПЕЦІАЛЬНІСТЬОС «МАГІСТР»

ДЕННА ФОРМА

(грн)

ЗАОЧНА ФОРМА

(грн)

Архітектура та містобудування52 000 
Будівництво та цивільна інженерія62 00052 000
Дизайн (Графічний дизайн)52 00042 000
Інженерія програмного забезпечення52 00042 000
Підприємництво та торгівля 52 00042 000
Право52 00042 000
Публічне управління та адміністрування52 00042 000
Філологія (Англійська мова)52 00042 000
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок52 00042 000
Банківські реквізити

ПВНЗ Університет  Короля Данила

Код 24684167      

IBAN: UA52 322313 0000026003000007524 

в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313

Призначення платежу:

За навчання студента ПІБ, факультет, курс, форма навчання.

При оплаті із собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Контакти приймальної комісії

+380 68 755-75-75
+380 99 755-75-75

vstup@ukd.edu.ua  

Графік роботи Приймальної комісії: 
понеділок-п’ятниця – 8.00-17.00 год. 
обідня перерва –12.00-13.00 год.
субота, неділя – вихідні

Університет Короля Данила,вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, каб.1

Реєстрація електронного кабінету

Увага! РЕЄСТРАЦІЯ електронних кабінетів вступників  для вступу в магістратуру з результатами ЄВІ та/або ЄФВВ 2023 року триватиме з 31 ЛИПНЯ до 18.00 год. 21 серпня 2023 року.

Системою подання заяв в ЕЛЕКТРОННІЙ формі зможуть скористатися у повній мірі тільки ті вступники, які мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), результати ЄВІ та/або ЄФВВ 2023 року та бажають вступити на денну або заочну форми навчання за освітнім ступенем магістра.

Інструкція щодо створення електронного кабінету для вступу із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ (на основі вищої освіти)

Детальніше можна ознайомитись за посиланням ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023

Список зарахованих вступників
Дізнатися більше