академічна мобільність зображення
Академічна мобільність

Термін «мобільність» походить від латинського (mobilis), що означає рухливість; здатність до швидкого пересування або дії; зміни стану чи положення. Під академічною мобільністю розуміють обмежений у часі період навчання студента в іншому ВНЗ в межах однієї чи багатьох країн.

Поняття «академічна мобільність» розглядається як комплексна діяльність, що передбачає не лише самовдосконалення шляхом набуття нових знань й умінь у західних університетах, а й трансформацію отриманого досвіду у навчальний процес навчального закладу, аналізуючи його, обираючи найбільш ефективні компоненти та шляхи вдосконалення освіти, адаптуючи їх до реалій українського простору.

Академічна мобільність поділяється на:

"внутрішню академічну мобільність" та "міжнародну академічну мобільність".

Внутрішня академічна мобільність - передбачає навчання в іншому університеті-партнері, в межах нашої держави.

Міжнародна академічна мобільність - передбачає навчання у закордонному університеті-партнері.

Академічна мобільність сприяє: досвіду (навчання, спілкування, життя); вміння оцінити свої переваги та недоліки; краще усвідомити життєві пріоритети; ознайомлення з новою культурою; кращого засвоєння іноземної мови.

Вимоги до студентів:

  • Високі оцінки;
  • Активна життєва позиція;
  • Особисті досягнення в навчанні чи науковій діяльності;
  • Вільне спілкування іноземною мовою;
  • Індивідуальні вимоги навчального закладу чи програми.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» в серпні 2015р. Головною тезою даного документа є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту».

сБільш детально з даним питанням можна ознайомитися, переглянувши презентацію на сторінці Міністерства освіти та науки України. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichna-mobilnist

Дізнатися більше