Зображення
Музичне мистецтво

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ЕСТРАДНИЙ СПІВ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО?

Музика – це вид мистецтва, що втілює ідейно-емоційний зміст у звукових художніх образах. Поруч із хореографією, театром і кіно, належить до часових мистецтв. Одна із головних особливостей музики полягає в тому, що вона реально існує лише у виконанні, у живому звучанні.

Музичне мистецтво відображає в людській свідомості цінності минулого і сучасного, володіє даром синтезування узагальненого досвіду людства, чим і впливає на багатство духовного світу особистості.

На сьогодні спів, зокрема естрадний, – це один з найпоширеніших видів мистецтва,а музика є одним з найбільш вживаних продуктів творчості – ми її чуємо по радіо, телебаченні тощо. 

Поруч із розвитком загального технічного прогресу, змінились і уявлення про спів. Сучасний український естрадний спів – це нове явище, що утворилось в симбіозі автентичного та світового простору музичного мистецтва. В його основі лежить усталені стандарти формування вокальних технік, які удосконалились різними прийомами та новими застосуваннями. Скільки різних течій сьогодні ми можемо нарахувати на сучасній сцені? Усі вони вимагають нового розуміння .

Сьогодні використовується ряд технік, які раніше не застосовувались взагалі. Багато хто вважає їх «не вокальними стандартами». Але факти свідчать про те, що ми не можемо оминути їх вивчення (специфіку звучання, співотворення, природнього застосування). Тому вища освіта в галузі музичного мистецтва для молодого талановитого артиста - дуже важлива. для того, щоб стати справжнім професійним виконавцем потрібно не тільки досконало володіти своїм голосом, але й вдосконалювати музичні знання, розширювати межі розуміння сучасного музичного співочого простору, уміти досконало застосовувати різні вокальні техніки, які будуть допомагати розвивати якісне професійне звучання співака-вокаліста. 

Основна наша мета – розвинути кращі вокальні можливості студента, показати особливості голосу особистості, навчити специфіки вокальної роботи із голосовим апаратом, створити всебічно розвиненого фахівця своєї справи.

Освітня програма ?

 

 

Основна наша перевага –  кращі педагоги; матеріально-технічне забезпечення; індивідуальний підхід; різносторонній розвиток артиста у комплексі засвоєння спеціальних дисциплін; навчання нових сучасних методик поруч із усталеними стандартами співу; активна участь студентів у різних проектах, концертах, заходах міста. Із співаків-початківців ми будемо виховувати професійних виконавців та педагогів, гідних найбільших сцен та овацій. Важлива умова для нас – це Ваше бажання вдосконалювати талант!

 

Наші випускники в майбутньому будуть цінними фахівцями, зможуть працювати на таких посадах: 

 • викладач вокалу, 
 • викладач естрадного співу професійно-орієнтованих середніх навчальних закладів, 
 • артист ансамблю (пісні і танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового та ін.), 
 • артист-вокаліст (соліст музичного театру, естради та ін.), 
 • артист (хору, ансамблю, естради та ін.).

 

Загальні компетентності:

 • Уміння репрезентувати власні нові ідеї.
 • Уміння спілкуватися іноземною мовою з використанням професійної термінології.
 • Здатність до виявлення, постанови та вирішення проблем.
 • Уміння діяти у несподіваній ситуації.
 • Здатність до особистісної взаємодії.
 • Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації.

Спеціальні (фахові, предметні компетентності):

 • Уміння організувати навчальний процес та творчу роботу у колективі.
 • Мати музичну ерудицію, володіти музичною термінологією.
 • Здатність паралельно вивчати теоретичні та практичні аспекти вокального виконавства з моменту зародження.
 • Уміння знайти наукове роз’яснення виконавським проблемам та продовжити вивчення актуальних питань у майбутніх дослідженнях.
 • Здатність розуміти власний інструмент (голос) через призму умов гігієни та охорони співацького апарату.
 • Здатність зрозуміти фізіологічні особливості роботи голосового апарату та досконало володіти своїм голосом.
 • Уміння прослідкувати еволюцію стилів на прикладі творчості композиторів та діяльності професійних виконавців-вокалістів, представників різних епох.
 • Здатність до безперервного, систематичного вдосконалення професійних вмінь і навиків, удосконалення вокальної техніки (дихання, штрихи, специфічні прийоми).
 • Уміння розпізнавати педагогічні проблеми у вокально-естрадному виконавстві та знаходити шляхи вирішення даних проблем
 • Здатність до самостійного опрацювання електронних та друкованих нотних матеріалів.
 • Вміння працювати та правильно використовувати звукопідсилювальну техніку.
 • Проявляти зацікавлення новітніми методами та підходами у вокальному виконавстві сьогодення. Мати широкі творчі уявлення та володіти різнобічними прийомами сучасного естрадного виконавства.
 • Розвивати та покращувати засвоєння професійного комплексу знань, умінь та навиків (компетентностей студента) допомагає ряд навчальних  дисциплін, що сприяють розширенню кругозору та якісного підходу до своєї професії.

 

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Сольний естрадний спів
 • Фортепіано
 • Хореографія та сценічний рух
 • Основи акторської майстерності
 • Музично-теоретичні студії:
 • -елементарна теорія музики 
 • -сольфеджіо
 • -гармонія
 • -аналіз музичних форм
 • Історія музики:
 • -історія західноєвропейської музики 
 • -історія східноєвропейської музики
 • -історія української музики
 • -український музичний фольклор
 • Історія мистецтв:
 • -історія естрадного вокального мистецтва 
 • -історія джазу
 • Основи аранжування
 • Основи звукорежисури та студійно-сценічний практикум
 • Інформаційно-комп’ютерні технології в галузі музичного мистецтва
 • Диригування 
 • Хорознавство
 • Естрадний вокальний ансамбль
 • Методика роботи з вокальним ансамблем
 • Методика викладання естрадного співу
 • Гігієна та охорона голосу
 • Джазове сольфеджіо та джазова імпровізація
 • Програми запису та обробки звуку
 • Основи шоубізнесу

 

 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Освітня програма "Естрадний спів"

Кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Дізнатися більше