Науково-дослідний інститут

Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького (НДІ) функціонує в структурі Університету Короля Данила з 2010 року. Саме цього року наказом ректора університету № 50 – ВК від 30.12.2010 року було започатковано діяльність цього структурного підрозділу.

МЕТА

 • формування наукових кадрів високого рівня кваліфікації з метою забезпечення необхідного наукового потенціалу для проведення наукових досліджень відповідно до напрямів наукової діяльності Університету Короля Данила;
 • формування тематики науково-дослідних робіт з тем, які є актуальними в Прикарпатському регіоні та в Україні;
 • забезпечення високого рівня якості наукових досліджень і їх виконання у запланований термін.

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Проблеми трансформації державного апарату та правої системи України: ретроспективний та перспективний аспекти. Термін виконання: початок 02. 2020 р., закінчення 02. 2024 р. Державний реєстраційний номер: 0120U002183.
 • Здійснення і захист цивільних прав та інтересів: цивільно-правові та цивільно-процесуальні аспекти. Термін виконання: початок 02. 2020 р., закінчення 02. 2024 р. Державний реєстраційний номер: 0120U002183.
 • Моделювання розвитку урбанізованих систем і територій. Термін виконання: початок 05. 2021 р., закінчення 05. 2025 р. Державний реєстраційний номер: 0120U002183.
 • Розробка та використання програмних засобів для аналізу суспільних процесів в умовах соціального дистанціювання. Термін виконання: початок 05. 2021 р., закінчення 05. 2025 р. Державний реєстраційний номер: 0121U110694.

ЗАВДАННЯ

 • забезпечення виконання наукових програм розвитку Університету Короля Данила, Прикарпатського регіону та України відповідно до плану проведення наукових досліджень, а також участь у виконанні всеукраїнських та міжнародних програм, грантів;
 • організація наукових досліджень у галузі гуманітарних, економічних, правових наук, архітектури та будівництва, проблем суспільства і людини, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, освіти, що створює умови для підвищення значущості наукової діяльності в Університеті Короля Данила;
 • створення електронної версії аналітично-інформативної картотеки науковців НДІ;
 • розробка щорічного плану роботи НДІ й організація його виконання;
 • здійснення оперативного планування роботи НДІ відповідно до нагальних потреб і поточних наукових заходів;
 • формування інформації про обсяг, характер і рівень виконання науково- дослідних робіт і тих, що безпосередньо перебувають у поточному провадженні;
 • узагальнення даних про підсумки науково-дослідної роботи Університету Короля Данила та підготовка підсумкових звітів про виконання науково- дослідних робіт;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів про науково-дослідну роботу Університету Короля Данила;
 • подання пропозицій щодо публікації в засобах масової інформації статей, повідомлень про наукове життя в Університеті Короля Данила, підбір аналітичного матеріалу для таких публікацій;
 • постійний аналіз директивних, інформативних і теоретико-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи і занесення їх до банку даних Університету Короля Данила;
 • здійснення підбору інформативних та інших матеріалів Міністерства освіти і науки з питань науково-дослідної роботи та забезпечення інформування структурних підрозділів Університету Короля Данила;
 • подання пропозицій щодо налагодження взаємовигідних зв’язків з науково- дослідними підрозділами вищих навчальних закладів та науково-дослідними установами, встановлення міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, спільне опублікування наукових статей, монографій;
 • участь у налагодженні наукових зв’язків Університету з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами.

 

Наукове товариство аспірантів

У жовтні 2019 року з ініціативи здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії, на базі НДІ створено “Наукове товариство аспірантів”. Його членами можуть стати усі бажаючі здобувачі, які навчаються на третьому рівні вищої освіти. Станом на лютий 2023 року до складу товариства входить 57 здобувачів. Головою Наукового товариства аспірантів є Микола Книгницький.

Роман Луцький

З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ


ЛУЦЬКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ
Директор Науково-дослідного інституту
д.ю.н., проф.

 


Написати *
roman.lutskyi@ukd.edu.ua 

Книгицький фото

КНИГНИЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Голова Наукового товариства аспірантів

 


Написати *
mykola.knyhnytskyi@ukd.edu.ua 

Дізнатися більше