Дизайн
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні рекомендації до курсової роботи ("Дизайн проектування")

Методичні рекомендації до курсової роботи ("Історія мистецтв")

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки виконання кваліфікаційного проекту

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Дизайн поліграфічної продукції

Дизайн-проектування

Живопис

Історія дизайну

Історія української культури

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Кольорознавство

Комп’ютерна дизайн графіка

Макетування та модулювання

Менеджмент і маркетинг в мистецтві

Нарисна геометрія та перспектива

Рисунок
Українська мова (за професійним спрямуванням)

Теорія стилів

Філософія

Шрифти та типографіка

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Дизайн упаковки і етикетки

Композиція

Проектна графіка

Охорона інтелектуальної власності і правове регулювання рекламної діяльності

Програми практики

Переддипломна практика
Технологічно-виробнича практика
Навчальна (графічна)

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Теорія стилів
Менеджмент і маркетинг і мистецтві
Дизайн упаковки та етикетки
Шрифти і типографіка
Дизайн
Дизайн проектування
Гребенюк І.В. нарисна геометрія та перспектива
Компютерний-дизайн в графіці
Композиція
Рисунок
Кольорознавство
Живопис
Англійська 
ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Історія дизайну
Макетування
Вступ до спеціальності
Дизайн упаковки і етикетки

 

Дізнатися більше