Філологія
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ”
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ПОРІВНЯЛЬНА ЛЕКСИКОЛОГІЯ””

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Методичні рекомендації для проведення комплексного екзамену
Програмові вимоги для комплексного екзамену

Програмові вимоги до підготовки комплексного екзамену

Програми практики

Навчальна практика для студентів ІІ курсу
Навчальна практика для студентів ІІІ курсу
Наскрізна програма практики
Виробнича практика 4 курс

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Вступ до мовознавства
ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ IV курс VII-VIII семестри (1)
Порівняльна лексикологія ІІ курс (4 семестр)
Практика перекладу ділового мовлення 4 курс 1 семестр програмові вимоги
Практика перекладу ІІ курс (3,4 семестр)
Практика усного та писемного мовлення І курс (1,2 семестр)
Практика усного та писемного мовлення ІІ курс (3,4 семестр)
Практика усного та писемного мовлення ІІІ курс (5,6 семестр)
Практика усного та писемного мовлення-4курс-7с,8с
Практична граматика 1,2 курс (1,2,3 семестр)
Практична фонетика 1 курс (1,2 семестр)
ПРАКТИЧНИЙ КУРС НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ІІ-ІІІ курси
Програмові вимоги з української мови (за професійним спрямуванням)для студентів спеціальності Філологія, викладач Качмар В.М.
Програмові вимоги Порівняльна стилістика
Програмові вимоги Теорія перекладу
Програмові вимоги – Основи теорії мовної комунікації
Програмові вимоги – Порівняльна граматика
Програмові вимоги – Лінгвокраїнознавство
Програмові вимоги – Основи наукових досліджень
Програмові вимоги – Ділове спілкування
Програмові вимоги – Соціологія
Програмові вимоги – Латинська мова
Програмові вимоги – Педагогіка та психологія
Програмові вимоги – Історія України
Програмові вимоги – Етика та естетика
Програмові вимоги – Лінгвокраїнознавствo німецькомовних країн
Програмові вимоги – Політологія
Програмові вимоги – Філософія
Програмові вимоги – Основи підприємницької діяльності
Програмові вимоги – Екологія
Програмові вимоги – Релігієзнавсво
Програмові вимоги – Історія України
Програмові вимоги – Риторика
Програмові вимоги (правознавство)
Комп’ютерна лексикографія
Основи усного перекладу
Програмові вимоги – Практика перекладу
Програмові вимоги з Історії української культури

«Інформаційні технології та технічні засоби у навчанні

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Основи усного перекладу
Комп’ютерна лексикографія
Історія української культури

Робоча програма з “Українська мова (за професійним спрямуванням)”

Практика перекладу ділового мовлення

Вступ до мовознавства

Ділове спілкування

Латинська мова

Лінгвоукраїнознавство

Основи наукових досліджень

Основи теорії мовної комунікації

Порівняльна граматика

Переклад ділового мовлення німецької мови

Переклад ділового мовлення основної іноземної мови

Порівняльна лексикологія

Порівняльна стилістика

Практика усного та писемного мовлення

Практика усного та писемного мовлення

Практика усного та писемного мовлення

Практика усного та писемного мовлення

Практика перекладу

Практика перекладу

Практична граматика

Соціальна те економічна історія України

Філософія

Основи наукових досліджень 

РПНД_Основи підприємницької діяльності

Соціологія

Політологія

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Педагогіка та психологія

Екологія

Робоча програма Правознавство (Філологія)
Інформаційні технології та технічні засоби у навчанні

 

 

Дізнатися більше