Музичне мистецтво
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Accordion content 1.

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Accordion content 2.

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

New accordion content

Програми комплексних екзаменів

New accordion content

Програми практики

Концертна, та концертна безвідривна практика

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

New accordion content

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

New accordion content

 

Дізнатися більше