Архітектура та містобудування
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

 

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

 

Програми практики

Будівельно-технологічна практика
Обмірна практика
Проектна практика

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
3D технології в галузі
Арх. проектування 5с
Арх. проектування 6с
Архпроектування 4й курс 1сем
Екологія
Іноземна мова
Історія української культури
Основи містобудівного аналізу
Основи містобудування
Релігієзнавство
Теоретичні та метод. осн. арх.проектування 2й семестр
Теоретичні та методичні основи арх проектування
Теотетичні та метод. осн. арх. проектування 1й семестр
Українська мова
Урбаністика
Філософія

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

Історія української культури

Соціальна та економічна історія України

Філософія

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

 
Архітектурне проектування IV курс
Архітектурне проектування ІІІкурс 5 семестр
Геодезія
Інженерне обладнання
Іноземна мова
РП Історія української культури
Кваліметрія
Композиція
Конструкції-будівель
Містобудівний аналіз
Основи екології
Основи містобудування
Охорона праці в галузі
Релігієзнавство
Теоретичні та метод. осн. арх. проектування ІІІ курс 1й семестр
Теоретичні та метод. осн. арх. проектування ІІІ курс 2й семестр
Теоретичні та методичні основи арх проектування
Технологія будівництва та кошторис
українська мова (за професійним спрямуванням)
Урбаністика
Філософія
Р3d технології

 

Дізнатися більше