Туризм
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Туризм
Географія туризму

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Accordion content 2.

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Методичні рекомендації щодо проведення атестаційного екзамену

Програми комплексних екзаменів

Державна атестація англійська.

Перелік питань до державного іспитуТуризм.

Програми практики

Методичні рекомендації до практики виробничої (організаційної)
Методичні рекомендації до практики виробничої (технологічної)

Програма навчальної практики для студентів ІІ курсу
Програма виробничої (організаційної) практики для студентів ІІІ курсу

Програма виробничої (комплексної) практики для студентів ІV курсу

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Бухгалтерський облік в туризмі
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
географія туризму.
німецька мова.

природохоронна територія
історія туризму.
сільский туризм.
Програмові вимоги "Маркетинг в туризмі"
Програмові вимоги "Менеджмент в туризмі"
Програмові вимоги Організація анімаційних послуг.
Програмові вимоги Організація екскурсійного обслуговування.
Програмові вимоги Організація рекреаційних послуг.
Програмові вимоги Організація ресторанного господарства.
Програмові вимоги Організація транспортного обслуговування.
Програмові вимоги Організація туристичних подорожей.
Програмові вимоги "Основи економічної науки" 
Програмові вимоги Особливості зарубіжного сервісу.
туризм природоохоронних зон.
ЗЕД в туризмі ЗАОЧНЕ.
ЗЕД в туризмі
Фінансовий Менеджмент
Зовнішня економічна діяльність в туризмі.

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Бухгалтерський облік в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
географія туризму.
Друга іноземна мова (німецька)
Економіка туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу
Зовнішня економічна діяльність в туризмі.
Інформаційні технології
Інноваційні технології
Іноземна мова.
Історія української культури
Історія туризму програма.
Маркетинг туризму
Менеджмент в туризмі
Організація в'їзного туризму
Організація екскурсійної діяльності
Організація ресторанного господарства
Політична економія
ПР-технології
Рекреаційно-туристичний потенціал країн і регіонів світу
Робоча програма Організація анімаційних послуг
Робоча програма Організація екскурсійного обслуговування
Робоча програма Організація рекреаційних послуг
Робоча програма Організація транспортного обслуговування
Робоча програма Організація туристичних подорожей
Робоча програма Особливості зарубіжного сервісу
Соціальна та економічна історія України
Статистика
Страхування в туризмі
сільський туризм.
Технологія туристичної діяльності
Трудове право Україн
Трудове право України
ТУРИЗМ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ
Туристичне краєзнавство
Філософія
Фінанси гроші та кредит.
Харчова хімія

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Історія економіки та економічної думки
Основи економічної науки

 

Дізнатися більше