Бакалаврат

Бакалаврат є першим рівнем вищої освіти. За час навчання Ви здобудете компетентності за актуальними спеціальностями, що дозволить вам працювати за професією чи здобути ключові компетентності для власної справи. Вступати на бакалаврат можуть учні, які отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту, мають відповідні сертифікати ЗНО, випускники технікумів, коледжів та училищ. Зараховуються до Університету на II або III курс (денної та заочної форм навчання) абітурієнти з дипломами «молодшого спеціаліста» на споріднену або на будь-яку іншу спеціальність та з дипломами «бакалавра», «спеціаліста» чи «магістра» на будь-яку іншу неспоріднену спеціальність.

Умови вступу 2022

І. Цього року при вступі на бакалаврат дійсними є сертифікати ЗНО 2019-2021 років або НМТ-2022 року;

ІІ. Зарахування на І курс бакалаврату відбуватиметься за результатами розгляду мотиваційних листів, складання ЗНО 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей, або НМТ (національного мультипредметного тесту)-2022 року з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет) (Перелік сертифікатів ЗНО 2019-2021 або НМТ-2022 для вступу в УКД у 2022 році оприлюднений на нашому сайті).

Абітурієнти, які у 2022 р. вступатимуть на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями: «Архітектура та містобудування», «Дизайн»(освітня програма: «Графічний дизайн») або «Музичне мистецтво» (освітня програма: «Естрадний спів»), зараховуватимуться в УКД тільки за результатами проходження творчих конкурсів в нашому Університеті (Перелік творчих конкурсів для вступу в УКД у 2022 році оприлюднений на сайті);

Абітурієнти, які у 2022 р. вступатимуть на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями: «Будівництво та цивільна інженерія», «Богослов'я» (освітня програма: «Публічне богослов'я»), зараховуватимуться в УКД тільки за результатами розгляду мотиваційних листів (Вимоги та правила написання мотиваційних листів у 2022 році оприлюднені на сайті);

ІІІ. Зараховуються на І курс бакалаврату за індивідуальною усною співбесідою без проходження ЗНО такі категорії осіб:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).
 • Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти.

IV. Можуть проходити вступні випробування в Університеті у формі індивідуальної усної співбесіди замість НМТ (національного мультипредметного тесту) при зарахованні на І курс бакалаврату такі категорії осіб:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»;

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2022 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2022 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

V. Зараховуються до Університету на II або III курс (денної та заочної форм навчання) абітурієнти з дипломами «молодшого спеціаліста» або «фахового молодшого бакалавра» на споріднену або на будь-яку іншу спеціальність та з дипломами «бакалавра» на будь-яку іншу неспоріднену спеціальність.

VІ. При вступі у 2022 році на ІІ або ІІІ курс для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» або освітнього ступеня «фахового молодшого бакалавра» обов’язковою є наявність 2-х сертифікатів ЗНО 2019-2021 років або НМТ-2022 року.

Для спеціальності: «Інженерія програмного забезпечення» обов’язковою є наявність ЗНО 2019-2021 років або НМТ-2022 року з української мови, для усіх інших спеціальностей – обов’язковим є сертифікат ЗНО 2019-2021 років з української мови та літератури або НМТ-2022 року тільки з української мови. Другий сертифікат ЗНО 2019-2021 років для зарахування на усі спеціальності абітурієнти можуть подавати на вибір з: історії України, математики, фізики, хімії, географії, біології або іноземної мови чи НМТ-2022 року з математики або з історії України.

Вимоги до мотиваційного листа для вступників до ЗВО "Університет Короля Данила"
Перелік документів
 1. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 2. Документ про освіту з додатком;
 3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2019, 2020, 2021 або 2022 років;
 4. Копія ідентифікаційного номера;
 5. Копія військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 7. Папка на зав’язках.
Дедлайни

01 липня 2022 р. -  реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;

29.07. – 08.08.2022 р. - прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід;

09.08. – 16.08.2022 р. - творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди;

29.07. – 23.08. 2022 р. -  прийом заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО 2019-2021 або НМТ 2022 року;

не пізніше ніж 30 вересня 2022 року - зарахування вступників.

*Міністерство освіти і науки України передбачає для вступників можливість надсилання сканкопій необхідних документів електронною поштою, наклавши на заяви кваліфікований електронний підпис, а самі оригінали документів донести вже після початку навчання.

Перелік творчих конкурсів, сертифікатів ЗНО 2019-2021 або НМТ 2022 року
Програми творчих конкурсів
Програми Фахових Вступних Випробувань
Вартість навчання 2022-2023 н.р.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬОС «БАКАЛАВР»

ДЕННА ФОРМА

(грн)

ЗАОЧНА ФОРМА

(грн)

Архітектура та містобудування28 000-
Богослов’я26 00020 000
Будівництво та цивільна інженерія

26 000

20 000
Готельно-ресторанна справа26 00020 000
Дизайн28 00022 000
Журналістика (реклама та зв'язки з громадськістю)26 00022 000
Інженерія програмного забезпечення24 00019 000
Комп’ютерна інженерія24 00019 000
Музичне мистецтво27 00022 000
Облік і оподаткування26 00020 000
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 26 00020 000
Право31 50022 000
Туризм26 00020 000
Філологія (Англійська мова - переклад)28 00022 000
Фінанси, банківська справа та страхування26 00020 000
Менеджмент   23 00020 000
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Інженерія відновлювальної енергетики)20 00018 000
Банківські реквізити

ПВНЗ Університет  Короля Данила

Код 24684167      

IBAN: UA52 322313 0000026003000007524 

в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313

Призначення платежу:

За навчання студента ПІБ, факультет, курс, форма навчання.

При оплаті із собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Контакти приймальної комісії

Голова комісії – Луцький Андрій Іванович
+38 (0342) 77-18-45

Відповідальний секретар – Каленюк Оксана Миколаївна
+38 (0342) 71-56-80


Телефони:
+38(0 68) 755-75-75
+38(0 99) 755-75-75

Електронна пошта:
university@ukd.edu.ua
vstup@ukd.edu.ua

Сайт:
www.ukd.edu.ua

Графік роботи Приймальної комісії: 
понеділок-п’ятниця – 8.30-18.00 год.
субота – 9.00-16.00 год.
неділя – 10.00-15.00 год.

Адреса:
Університет Короля Данила,вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, каб.1

Реєстрація електронного кабінету

ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО (НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

Увага! РЕЄСТРАЦІЯ електронних кабінетів вступників розпочинається з 10.00 01 ЛИПНЯ 2022 року!
ТЕСТУВАННЯ реєстрації електронних кабінетів – з 10.00 29 червня до 22.00 30 червня 2022 року.

Системою подання заяв в ЕЛЕКТРОННІЙ формі зможуть скористатися у повній мірі тільки вступники, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної освіти (далі – Свідоцтво) або атестат про повну загальну середню освіту (далі – Атестат), виготовлених з використанням фотополімерних технологій та сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років і бажають вступити на денну або заочну форми навчання за освітніми ступенями бакалавр, магістр, фаховий молодший бакалавр. 

Інструкція щодо створення електронного кабінету для вступу із сертифікатами ЗНО (на основі повної загальної середньої освіти)

 

ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО (НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА)

Увага! РЕЄСТРАЦІЯ електронних кабінетів вступників розпочинається з 10.00 01 ЛИПНЯ 2022 року!
ТЕСТУВАННЯ реєстрації електронних кабінетів – з 10.00 29 червня до 22.00 30 червня 2022 року.

Інструкція щодо створення електронного кабінету для вступу із сертифікатами ЗНО (на основі диплому МС, МБ, ФМБ)

Детальніше можна ознайомитись за посиланням ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022

Список зарахованих вступників
Дізнатися більше