Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – згідно із наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604, термін повноважень ради три роки.
Термін повноважень спеціалізованої вченої ради було продовжено до 31.12.2020 на підставі наказу МОН від 04.03.2020 номер 387.


  Дисертації, автореферати здобувачів, відгуки опонентів
    
   Яцишин Ярослав Богданович «Концепція "соборності" в українській правовій думці ХІХ–ХХ ст» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Сивуля Тетяна Миколаївна «Наукознавче осмислення проблем сутності права і формування праворозуміння» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Дячишин Іван Михайлович «Вплив моралі на формування правової культури в Україні» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Повідомлення про захист докторської дисертації:
   Дата і час захисту: 24.11.2023 об 11:00 год.
   Патлачук Олександр Васильович «Юридична техніка природоохоронного права: історико-правове дослідження» (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Гнатчук Василь Васильович “Принципи правозастосовного процесу в Україні” (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Онуфріїв Роман Михайлович “Націократична концепція держави в українській державно-правовій думці” (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Строїч Андрій Петрович «Вплив правового регулювання відносин нотаріату у канонічному праві на розвиток сучасного нотаріального процесу України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Стисло Тарас Романович «Розвиток концепції національної держави в середовищі українського консерватизму ХІХ-ХХ ст.» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). 
   Дуда Руслан Іванович «Правосвідомість та правова грамотність у молодіжному середовищі» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).
   Петрів Роман Григорович «Вплив українського менталітету на правову свідомість громадян України» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01).

    

   Дізнатися більше