наукове товариство студентів
Студентське наукове товариство

Згідно положення, Студентське наукове товариство створене на основі вільного волевиявлення осіб, які навчаються в УКД.

Метою функціонування Студентського наукового товариства є координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів УКД, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових, педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

У своїй діяльності Студентське наукове товариство УКД керується принципами:

 • свободи наукової творчості;
 • рівноправності та колегіальності в роботі;
 • зв’язку освіти та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу УКД та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Основними завданнями Студентського наукового товариства є:

 • Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються в УКД, зокрема стосовно організації навчального процесу і проведення наукової роботи.
 • Представництво інтересів своїх членів у відносинах із державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, зокрема іноземних держав.
 • Пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються в УКД, надання їм усебічної допомоги у проведенні наукових досліджень.
 • Сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в УКД, їх здібностей, формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.
 • Обмін досвідом із науковцями та громадськими діячами України та інших держав.
 • Популяризація наукової діяльності та академічної доброчесності.
 • Створення творчих колективів із метою реалізації науково-дослідного потенціалу осіб, які навчаються в УКД, членів Студентського наукового товариства.
 • Сприяння діяльності студентських наукових гуртків за спеціальностями.
 • Сприяння реалізації грантових проєктів, проведенню конкурсів на здобуття грантів та інших заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в УКД.
 • Проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед осіб, які навчаються в УКД та інших вищих навчальних закладах, наукових установах, зокрема іноземних держав.
 • Участь у міжнародних обмінах серед молодих учених.
 • Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проєктах, конкурсах, конференціях тощо.
 • Підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими науковими об’єднаннями вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, України та іноземних держав.
 • Сприяння працевлаштуванню випускників УКД – членів Наукового товариства.
 • Організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та культурного співробітництва.
Image
 Соболевська Роксолана фото
Голова Студентського наукового товариства (спеціальність "Право")
roksolana.sobolevska@ukd.edu.ua
Image
вінтоняк фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Архітектура та містобудування")
vintoniak.ilona@ukd.edu.ua
Image
бориловська фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Підприємництво")
veronika.borylovska@ukd.edu.ua
Image
Довган Анастасія фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Філологія")
anastasiia.m.dovhan@ukd.edu.ua
Image
Рибчинська Софія
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Дизайн")
sofiia.v.rybchynska@ukd.edu.ua
Image
Соловій Анастасія
Секретар Студентського наукового товариства / заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування")
anastasiia.m.solovii@ukd.edu.ua
Image
Хабайлюк Христина
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Музичне мистецтво")
khrystyna.v.khabailiuk@ukd.edu.ua
Image
Мошовська Діана фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Туризм")
diana.h.moshovska@ukd.edu.ua
Image
Куриш Володимир фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "ІПЗ")
volodymyr.kurysh@ukd.edu.ua
Image
Красілич Дмитро фото
Заступник голови Наукового товариства студентів (спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія")
dmytro.v.krasilych@ukd.edu.ua
Image
Климик Марко фото
Заступник Голови Студентського наукового товариства
marko.a.klymyk@ukd.edu.ua
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ЗВО «УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»
КафедраНазва студентського
наукового гуртка
Керівник
Кафедра туризму і
готельно-ресторанної
справи
Наукові туристичні
студії
Терлецька Х.М.
khrystyna.m.terletska@ukd.edu.ua
0507804715
Кафедра
журналістики,
реклами та зв’язків з
громадськістю
Медіазнавчі та
рекламні студії
Полівчак Р.О.
rostyslav.o.polivchak@ukd.edu.ua
0972371244
Кафедра права та публічного управлінняВерховенство праваХодак С.М.
svitlana.khodak@ukd.edu.ua
0505210288
Кафедра
інформаційних
технологій
RoboSprint - гурток по
робототехніці
Ващишак С.П.
serhii.vaschyshak@ukd.edu.ua
0993087235
Web Design - гурток по
веб-дизайну / керівник
Стисло О.В.
oksana.styslo@ukd.edu.ua
0977628716
Основи програмування (Мова Java)Штогрин Д.А.
dmytro.shtohryn@ukd.edu.ua
0986649414
Кафедра управління та
адміністрування
E-ФОППерцович Т.О.
tetiana.pertsovych@ukd.edu.ua
0500671825
Кафедра дизайнуТеорія та практика в дизайніГілязова Н.М.
nataliia.hiliazova@ukd.edu.ua
0506894856
Кафедра архітектури
та будівництва
Юні зодчіГусар К.Д.
kateryna.husar@ukd.edu.ua
0955980409
Теорія та практика
архітектурного
проектування
Савчук А.І.
andrii.i.savchuk@ukd.edu.ua
0668668437
Будівельні пазлиВеркалець С.М.
svitlana.verkalets@ukd.edu.ua
0501010077
Кафедра перекладу та
філології
Науково про мовуФедик В.В.
viktoriia.v.fedyk@ukd.edu.ua
0965477977
ЧитомоФінів В. М.
viktoriia.finiv@ukd.edu.ua
0951837359
Кафедра естрадно-
вокального
мистецтва
Естрадно-вокальне
мистецтво: історія,
теорія, практика
Толошняк Н.А.
nataliia.toloshniak@ukd.edu.ua
0501326943

 

Дізнатися більше