Зображення
журналістика

ЖУРНАЛІСТИКА. РЕКЛАМА ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.

РЕКЛАМА ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ ЖУРНАЛІСТИКА?

Спеціальність «Журналістика» є найновітнішою у системі вищої освіти. Це сучасна професія з широкими можливостями працевлаштування, що відповідає світовим кваліфікаційним стандартам та інноваційним тенденціям розвитку ринку праці. Журналістика – це не тільки «четверта влада», це ґрунтовна гуманітарна підготовка, навички критичного мислення, аналізу, систематизації інформації та розуміння процесів створення, поширення інформаційних потоків. Сьогодні, коли важливість організації грамотної комунікації з аудиторією та ефективність рекламних технологій для збільшення прибутку підприємства вповні усвідомлена, випускники спеціальності «Журналістика» затребувані як у спеціалізованих рекламних та PR-агентствах, так і в державних і комерційних установах, у мас-медіа й політичних структурах.

Реклама та зв҆язки з громадськістю - це наука і мистецтво організації та здійснення піар-діяльності, формування довіри, популяризації продукту за допомогою поширення та обміну інформацією. Основним завданням спеціаліста цієї сфери є досягнення взаєморозуміння між тією компанією, на яку він працює, та її клієнтами, партнерами, владою усіх рівнів, журналістами, населенням та реклама і просування продукту, фірми або ж особи.

Освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» – одна з небагатьох професій, яка поєднує творчу й економічну складові, відповідає сучасним світовим кваліфікаційним стандартам та інноваційним тенденціям розвитку ринку праці, користується попитом серед роботодавців.

Освітня програма ?

 

 

Випускники спеціальності Журналістика (реклама та зв҆язки з громадськістю) можуть займати такі посади:

 • директор рекламного агентства, медіахолдингу, керівник відділу реклами; 
 • креативний директор (розробка концепції реклами);
 • менеджер зі зв'язків з громадськістю (організація та проведення спеціальних PR-заходів, акцій та ін.);
 • прессекретар;
 • рекламний агент (робота з клієнтами);
 • копірайтер (написання текстів чи слоганів, заснованих на розробленій стратегії проведення рекламних кампаній);
 • спічрайтер та прессекретар керівників громадських, політичних та державних установ (підбір, аналіз інформації, наданої ЗМІ);
 • керівник і фахівець підрозділів зв'язків із громадськістю органів влади всіх рівнів;
 • PR-консультант в рекламних та консалтингових агентствах;
 • іміджмейкер у сферах політики та шоу-бізнесу;
 • арт-директор (керівник проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг);
 • медіабайєр (фахівець, який купує ефірний час на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних ЗМІ);
 • медіапланер (фахівець з розробки медіастратегії для брендів) тощо;
 • фахівець із журналістики (кореспондент, власний кореспондент, спеціальний кореспондент, коментатор, оглядач у галузях: пресова журналістика, тележурналістика, радіожурналістика, інтернет-журналістика).

Випускники спеціальності можуть працювати в:

 • рекламних та PR-агентствах;
 • відділах реклами в ЗМІ;
 • дизайн-студіях;
 • видавництвах та друкарнях;
 • інтернет-виданнях;
 • PR-відділах будь-яких державних та комерційних установ;
 • прес-службах підприємств, фірм, громадських організацій, державних установ, політичних діячів та партій;
 • радіостудіях;
 • телестудіях.

 

 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.
 • Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності. 
 • Здатність формувати інформаційний контент. 
 • Здатність створювати медіапродукт.
 • Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність.
 • Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.
 • Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.

 

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Під час навчання студенти опановують різні дисципліни, які допоможуть освоїти професію та стати кваліфікованими фахівцями. 

 • Практична стилістика
 • Масова комунікація та інформація
 • Основи журналістики. Вступ до спеціальності
 • Теорія журналістики
 • Теорія реклами та зв’язків з громадськістю
 • Етика у професійній діяльності
 • Історія журналістики та соціальних комунікацій
 • Проблематика ЗМК та реклами
 • Газетно-журнальне виробництво
 • Новітні медіа та агенційна журналістика 
 • Журналістська майстерність
 • Теле- і радіовиробництво 
 • Основи реклами та PR. Вступ до спеціальності
 • Копірайтинг у рекламі та PR
 • Практика рекламної діяльності
 • Практика PR-діяльності
 • Організація роботи прес-служб та комунікативних агенцій
 • Іміджологія
 • Організація рекламної кампанії
 • Політичні комунікації 
 • Психологія професійної діяльності
 • Маркетинг та менеджмент у рекламі
 • Мас-медійна реклама
 • Реклама та PR в Інтернеті

 

 

 

Спеціальність 061 Журналістика

Освітня програма "Реклама і зв'язки з громадськістю

Кваліфікація:

Бакалавр журналістики (реклама та зв҆язки з громадськістю)

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Дізнатися більше