Зображення
туризм

ТУРИЗМ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ ТУРИЗМ?

Спеціальність «Туризм» є однією з найбільш перспективних, динамічних та конкурентоспроможних в сучасних умовах ринку праці. Вона поєднує любов до подорожей з можливістю організовувати такі подорожі для інших. Туризм - це галузь, яка розвивається швидкими темпами, а робота в сфері туризму є високооплачуваною. Крім того, працівники сфери туризму мають унікальну можливість відвідати значну кількість країн. Та і сама робота не є одноманітною та рутинною, а завжди приносить нові враження та емоції. Сам процес навчання не обмежується аудиторіями, але є можливість подорожувати під час навчання та проходити практику в Україні та за кордоном.

Основна наша мета – підготувати хорошого фахівця в галузі туризму та гостинності, який зможе задовольнити потреби та очікування клієнтів в організації відпочинку та дозвілля, плануванні подорожей, якісного туристичного супроводу, анімації тощо.

Освітня програма ?

 

 

Основна наша перевага – практико-орієнтоване навчання відповідно до сучасних міжнародних стандартів, співпраця з провідними підприємствами з метою отримання та впровадження практичного досвіду, можливість проходження професійної практики  в місцевих та міжнародних туристичних підприємствах, що найкращим чином сприяє професійному становленню фахівця з туризму.

Окремою перевагою є освітня програма, яка забезпечує можливість участі студентів у міжнародних програмах стажування, поглиблене вивчення іноземних мов, підготовка в організації турів для іноземців на території України, а також турів виїзного туризму для вітчизняних туристів.

Навчання на спеціальності «Туризм» дає можливість студентам здобути навички в галузі туризму, а саме:

 • Формування, просування та реалізація туристичного продукту;
 • Організація комплексного туристичного супроводу;
 • Надання інформаційних туристичних послуг;
 • Здійснення туроператорської та турагентської діяльності;
 • Надання екскурсійних та анімаційних послуг;
 • Знання туристичного потенціалу регіонів з метою формування туристичних маршрутів;
 • Володіння іноземними мовами;
 • Бронювання та продаж квитків;
 • Оформлення туристичної документації, візове забезпечення тощо.
 • Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
 • Екскурсовод
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Фахівець з розвитку сільського туризму
 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Фахівець із конференцсервісу
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Інспектор з туризму
 • Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму)
 • Провідник (за видами туризму)
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності
 • Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів
 • Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій
 • Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління
 • Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту
 • Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем
 • Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах
 • Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал
 • Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку
 • Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби , використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу
 • Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації
 • Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства
 • Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу
 • Здатність працювати у міжнародному середовищі
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Економічна теорія
 • Вища математика
 • Інформаційні технології
 • Статистика
 • Менеджмент та маркетинг туризму
 • Бухгалтерський облік у
 • туристичній діяльності
 • Економіка рекреації та туризму
 • Географія туризму
 • Історія туризму
 • Організація ресторанного бізнесу
 • Організація готельного господарства
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація транспортного обслуговування
 • Туризм на природоохоронних територіях
 • Організація сільського зеленого туризму
 • Правове регулювання в туристичній діяльності
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Інформаційно комунікаційне забезпечення туристичної діяльності

 

 

Спеціальність 242 Туризм

Освітня програма "Економіка та організація туристичної діяльності"

Кваліфікація: Бакалавр з туризму

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Дізнатися більше