Зображення
Філологія

ФІЛОЛОГІЯ

Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ ФІЛОЛОГІЯ?

Потреба в перекладачах з’явилась тоді ж, коли виникла мова, адже спілкування є невід’ємною складовою нашого повсякдення. І хоча з тих пір минуло дуже багато часу, а технічний прогрес рухається семимильними кроками, електронні перекладачі поки не здатні замінити фахівців, адже вміти замовити каву чи написати короткого листа - це ще не все. Переклад офіційного листування, важливих угод, медичної документації або цікавої художньої книги вимагає не лише знання відповідної лексики та граматики, а й вміння проаналізувати взаємозв’язки між ними, а потім творчо їх осмислити та сформулювати у правильний, грамотний, і найважливіше - зрозумілий читачеві текст. А усний переклад ще й вимагає від спеціаліста хорошої пам’яті, швидкої реакції, креативності та вміння спілкуватись з людьми, адже перекладач є ще й тлумачем та посередником між різними культурами. Недарма у 2019 році, за версією Міністерства освіти і науки, спеціальність “Філологія” стала найбільш популярною серед абітурієнтів України.

Освітня програма ?

 

 

 • професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладу;
 • наукові співробітники (філологія, лінгвістика);
 • філологи, лінгвісти, письмові перекладачі та усні перекладачі;
 • співробітник лабораторії ;
 • співробітник бюро (подорожей, екскурсій);
 • співробітник виставки;
 • співробітник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)
 • науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад);
 • гід-перекладач;
 • перекладач;
 • редактор-перекладач;
 • референт.

 

 • Здатність спілкуватися державною та двома іноземними мовами й  оперувати спеціальною термінологією у різних галузях в процесі здійснення письмової та усної комунікації, перекладу та тлумачення текстів різних форм та жанрів.
 • Вміння підбирати експресивні, емоційні, логічні засоби мови для досягнення запланованого результату й організації успішної комунікації.
 • Здатність спілкуватися та ефективно взаємодіяти у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
 • Вміння налагоджувати комунікацію та співпрацю з представниками різних культур.
 • Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості філологічних досліджень. 

 

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Під час навчання студенти опановують різні дисципліни, які допоможуть освоїти професію та стати кваліфікованими фахівцями:

Бакалаврат

 • Практика усного та писемного мовлення (англійська)
 • Практична фонетика 
 • Практична граматика
 • Вступ до мовознавства
 • Етика ділового спілкування
 • Теорія перекладу
 • Практика перекладу
 • Практичний курс німецької мови
 • Порівняльна лексикологія
 • Лінгвокраїнознавство
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Порівняльна граматика
 • Порівняльна стилістика
 • Переклад ділового мовлення
 • Комп’ютерна лексикографія
 • Основи усного перекладу
 • та інші

 

Магістратура

 • Методологія перекладознавчих досліджень.
 • Актуальні проблеми загального мовознавства.
 • Педагогіка і психологія вищої школи.
 • Лінгводидактика вищої школи.
 • ФІлологічний аналіз та інтерпретація художнього тексту.
 • Техніка перекладу конференцій.
 • Комунікативні стратегії англійської мови.
 • Комунікативні стратегії другої іноземної мови.
 • Техніка усного перекладу юридичних / економічних текстів.
 • Техніка письмового перекладу юридичних / економічних текстів.
 • Переклад стандартизованої документації у юридичній / економічній сфері.
 • Аспектний переклад (друга іноземна мова)
 • Сучасні тенденції лінгвістичних досліджень (друга іноземна мова).
 • Бізнес-комунікації.
 • Start up міжнародних проектів.
 • та інші

 

 

 

Спеціальність 035 Філологія

Освітня програма "Англійська мова (переклад)"

Освітня кваліфікація: бакалавр філології

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 035 Філологія

Освітня програма "Германські мови і літератури (переклад включно), перша - англійська" 

Кваліфікація: Магістр філології за спеціалізацією "Германські мови і літератури (переклад включно), перша - англійська" 

 

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Дізнатися більше