Зображення
Богослов’я

БОГОСЛОВ'Я

Бакалавр
Зміст

ЧОМУ БОГОСЛОВ'Я?

Мета освітньої програми - забезпечити якісну підготовку фахівців з богослов’я, орієнтовану на підготовку кваліфікованих спеціалістів, що могли б реалізуватися на різних суспільних посадах (учитель предметів духовно-морального спрямування, викладач богословських дисциплін у ЗВО, експерт в органах державної влади тощо).

КАР'ЄРНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Бакалавр богослов’я може працювати на відповідних посадах в релігійних організаціях та закладах освіти, а також на підприємствах, в засобах масової інформації, організаціях, установах, закладах, об’єднаннях громадян, спілках, фундаціях, благодійних та інших організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, здійснюючи науково-дослідну, навчальновиховну, просвітницьку, літературно-видавничу, соціальнопрактичну, експертно-консультативну, представницько-посередницьку та організаційно-управлінську діяльність.

Освітня програма за спеціальністю «Богослов’я» може бути спрямована на підготовку з таких професій:

 • професіонал в галузі релігії;
 • місіонер;
 • єпископ (архієпископ, митрополит, голова об'єднання, старший пресвітер);
 • священнослужитель (пастор, пресвітер);
 • допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану;
 • диякон (служитель);
 • регент;
 • релігійний проповідник (євангеліст, благовісник та ін.);
 • читець;
 • вчитель середнього навчально-виховного закладу

КОМПЕТЕНТНОСТІ

 • Критичне усвідомлення історичної, соціальної та культурної значущості богословських традицій.
 • Здатність критично працювати з текстами Святого Письма та богословської літератури.
 • Критичне розуміння форм і видів взаємодій між богословськими традиціями та суспільством в історичному і сучасному контексті.
 • Розуміння взаємодії та взаємозв’язків історичного і соціокультурних контекстів з богословськими традиціями.
 • Здатність розуміти і окреслювати усталені та нові богословські традиції, богослужбові та соціальні практики.
 • Здатність розуміти і брати участь в діалозі між богословськими і релігійними традиціями та системами.
 • Здатність здійснювати навчальну, виховну, просвітницьку діяльність в освітніх та інших закладах (установах, організаціях).

 

Спеціальність 041 Богослов'я

Кваліфікація: бакалавр з богослов’я

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

 

 

Дізнатися більше