Зображення
Богослов’я

БОГОСЛОВ'Я

Бакалавр
Зміст

ЧОМУ ПУБЛІЧНЕ БОГОСЛОВ'Я?

Програма “Публічне богослов’я”, досліджуючи стосунки Церкви і суспільства, має на меті розкрити, що означає бути Церквою в сучасному динамічному і плюралістичному публічному просторі через самоусвідомлення Церкви в історичному розрізі: від перших християнський століть і до нашого часу, від її початкової концептуалізації з усіма наступними історичними трансформаціями, – а також допоможе сприяти її подальшому здоровому розвитку.

Освітня програма пропонує дослідити теми публічного і політичного богослов’я, що акцентують увагу на відносинах церкви з суспільством, а також її “симфонічних” стосунках з державою. Саме тому програма має ряд дисциплін, які допомагають краще зрозуміти як богослов’я впливає на життя індивіда і суспільства, і як це суспільство впливає на богослов'я Церкви.

Програма пропонує розширене пояснення основних богословських доктрин, термінів, методів, понять, принципів; допоможе установити взаємозв’язки між конкретними богословськими традиціями і сучасною культурою; навчить критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності у галузі богослов’я.

Дослідження Церкви як певного соціально-політичного феномену і огляд різних моделей цих стосунків в світовому історичному розвитку запрошує до дискусії щодо їх особливостей в українському контексті з метою осмислення ролі церкви в соціально-політичному житті України і її можливостей реалізації в цьому складному публічному просторі.
                                           
Для усіх, хто цікавиться питаннями Церкви в публічному просторі, її стосунків із суспільством.

Освітня програма "Публічне богослов'я" не пов’язана з жодною з конфесій та орієнтована на підготовку фахівців, що могли б реалізуватися на різних суспільних посадах.

Освітня програма ?

 

 

Бакалавр богослов’я може працювати на відповідних посадах в релігійних організаціях та закладах освіти, а також на підприємствах, в засобах масової інформації, організаціях, установах, закладах, об’єднаннях громадян, спілках, фундаціях, благодійних та інших організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, здійснюючи науково-дослідну, навчальновиховну, просвітницьку, літературно-видавничу, соціальнопрактичну, експертно-консультативну, представницько-посередницьку та організаційно-управлінську діяльність.

 
 • Критичне усвідомлення історичної, соціальної та культурної значущості богословських традицій.
 • Здатність критично працювати з текстами Святого Письма та богословської літератури.
 • Критичне розуміння форм і видів взаємодій між богословськими традиціями та суспільством в історичному і сучасному контексті.
 • Розуміння взаємодії та взаємозв’язків історичного і соціокультурних контекстів з богословськими традиціями.
 • Здатність розуміти і окреслювати усталені та нові богословські традиції, богослужбові та соціальні практики.
 • Здатність розуміти і брати участь в діалозі між богословськими і релігійними традиціями та системами.
 • Здатність здійснювати навчальну, виховну, просвітницьку діяльність в освітніх та інших закладах (установах, організаціях).
 • Вміння управляти комплексними діями або проектами, відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах у галузі богослов’я;
 • Здатність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб у галузі богослов’я;
 • Здатність демонструвати розуміння, яким чином богослов’я впливає на життя індивідуума і суспільства;
 • Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності та інші.

 

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Філософська теологія та філософія релігії
 • Християнська космологія
 • Вступ до публічної еклезіології
 • Церква і нація Церква і сім’я
 • Зміст та тлумачення Біблії
 • Історія церков та релігій
 • Літургійне богослов'я
 • Соціальна християнська філософія
 • Церква і держава
 • Церква і громадянське суспільство
 • Церква і екуменічний рух
 • Історичне богослов'я
 • Церква і економіка
 • Церква і освіта
 • Церква і мистецтво
 • Церква і політика
 • Церква і права людини
 • Екобогослов'я
 • Біоетика
 • Релігія і наука
 • Християнська антропологія
 • Церква і питання війни та миру
 • Релігійний фундаменталізм та радикалізація

 

 

Спеціальність 041 Богослов'я

Освітня програма "Публічне богослов'я"

Кваліфікація: бакалавр з богослов’я

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

4 роки - дистанційна форма

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Дізнатися більше