Центр якості освіти головне зображення

ЦЕНТР ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Центр внутрішнього забезпечення якості вищої освіти діє в Університеті Короля Данила з грудня 2019 р. 

Ключові завдання Центру:


  • моніторинг освітньої діяльності;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності;
  • формування аналітичних даних для ефективного управління якістю освіти в  УКД та підготовки висококваліфікованих випускників-професіоналів, що володіють відповідними компетентностями та є конкурентоспроможними на ринку праці.

Діяльність Центру підкорена Стратегії розвитку УКД, національним та міжнародним стандартам з дотримання якості вищої освіти, зокрема «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (травень 2015 р.). Стандарти і критерії якості реалізуються, як на рівні окремих факультетів, так і на загальноуніверситетському рівні.
Представники центру свідомі того, що тільки швидка і об’єктивна реакція на виклики в освітньому середовищі, впровадження інноваційних засобів і методів навчання і організації навчального і наукового процесу, сприяє розвитку університету, викладачів, здобувачів та наших партнерів. Дотримання якості освіти є запорукою підготовки студента до професійного життя. 
Високо мотивований працівник, задоволений здобувач, працевлаштований випускник, вдячний роботодавець є свідченням забезпечення і дотримання високої якості вищої освіти в УКД.
Центр внутрішнього забезпечення якості вищої освіти УКД відкритий до співпраці із українськими та іноземними ЗВО, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та іноземними агенціями якості вищої освіти.
 

Дізнатися більше