Вступ на навчання в УКД
з документами про вищу духовну освіту

Якщо ви закінчили духовний заклад освіти (училище, коледж, інститут, семінарію, університет) і хочете продовжувати свою освіту або на богословській програмі, або на освітніх програмах світських спеціальностей, то Університет Короля Данила надає вам таку можливість.

 • Якщо ви навчалися за коротким циклом (2 роки навчання) і отримали документ про вищу освіту, то вас можуть зарахувати на другий чи третій курс бакалаврської програми будь-якої спеціальності.

 • Якщо ви маєте диплом бакалавра або його аналог (документ про вищу освіти тривалістю навчання 3 роки і більше), ви можете вступати на третій курс бакалаврської програми без ЗНО або вступати на магістерську програму, склавши ЗНО з англійської та вступні випробування за спеціальністю.

 • Якщо Ви маєте диплом магістра або його аналог тривалістю навчання 5 років і більше (це може бути бакалавр+магістр або диплом, який засвідчує не менше 5 років навчання), Ви можете вступати на магістерську програму без ЗНО або вступати на навчання в аспірантуру.

 • Якщо Ви навчалися і не завершили навчання, то за наявності академічної довідки про незавершене навчання ви можете поновитися на навчання на другий чи третій курс.

Вступ за наявності Свідоцтва про державне визнання документа про духовну вищу освіту

 • У разі наявності у вступника Свідоцтва про державне визнання документа про духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 року, прийом документів здійснюється на підставі інформації про ступінь і спеціальність, що зазначені у даному Свідоцтві.

Вступ на основі документа про духовну освіту за відсутності Свідоцтва про державне визнання документа про духовну вищу освіту

 • Документ про освіту вступника, що не матиме Свідоцтва про державного визнання, проходить процедуру визнання через Вчену раду Університету (відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами», яким надається право Вченим Радам вищих навчальних закладів визнавати видані вищими духовними навчальними закладами  документами про вищу духовну освіту для продовження навчання у даному навчальному закладі). 

 • Вченою радою Університету можуть бути визнані документи про вищу освіту, видані закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством України порядку.

Для цього вступник попередньо подає пакет документів, затверджених МОН, в Приймальну комісію Університету на розгляд Вченою радою Університету:

1. заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого зразка;

2. клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3. засвідчені в установленому порядку:

 • копія документа про вищу духовну освіту;
 • копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;
 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
 • копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);
 • копія документа про повну загальну середню освіту;
 • копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);

4. копії зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними закладами вищої духовної освіти.

Копії документів у зброшурованому вигляді можна подати або особисто за наявності всіх оригіналів документів до Приймальної комісії УКД за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 35, І поверх, Кабінет № 1, - або нотаріально завірені копії надіслати кур'єрською доставкою за тою самою адресою на ім'я Білоус Роксолани Василівни (+38068 755-75-75 / +38099 755-75-75).

У разі наявності усіх необхідних документів вступники можуть бути зараховані на навчання до Університету Короля Данила.

Image
контакти
КОНТАКТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

+380 68 755-75-75
+380 99 755-75-75

vstup@ukd.edu.ua

Дізнатися більше