Зображення
Інженерія програмного забезпечення

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бакалавр
Магістр
Зміст

ЧОМУ ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?

Програмна інженерія – сучасна спеціальність, орієнтована на розробку алгоритмічного та програмного забезпечення, яке задовольняє поставленим вимогам та побажанням замовника. Фахівці з програмної інженерії практично є достатньо дефіцитними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, оскільки ІТ-індустрія стрімко розвивається, що потребує постійного оновлення кваліфікованого персоналу.

Освіта за напрямком Програмна інженерія базується на вивченні дисциплін фундаментальної та професійної підготовки. Студенти отримують математичні знання, вивчають сучасні мови програмування, тестування програмного забезпечення, операційні системи, бази даних та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Навчаючись за спеціальністю «121 – Програмна інженерія», Ви здобудете теоретичні знання та практичні навички з програмування, а саме основи front end та back end розробки, тестування, веб-дизайну, тестування програмного забезпечення. Практичні заняття проводяться ІТ-спеціалістами, що працюють в провідних ІТ-компаніях Івано-Франківська.

Освітня програма 💬 

 

 

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, незалежні агенції з тестування програмного забезпечення. Види діяльності фахівця:

 • створення програмного забезпечення, у тому числі у сфері інтернет-технологій, мережевого і комунікаційного програмного забезпечення;
 • проектування інтерактивних інтерфейсів користувача;
 • проектування і розробка баз даних;
 • тестування та забезпечення якості програмного забезпечення;
 • аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень;
 • розробка, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;
 • надання консультацій у сфері проектування і розробки програмного забезпечення.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 • Здатність працювати в команді. 
 • Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування. 
 • Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем. 
 • Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами. 
 • Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних. 
 • Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. 
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Вища математика:
 •  - Лінійна алгебра та  аналітична геометрія
 •  - Математичний аналіз
 •  - Комп'ютерна дискретна математика
 •  - Теорія ймовірностей
 •  Фізика (вибрані розділи)
 • Архітектура комп’ютера
 • Основи програмування
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Алгоритми та структури даних
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Групова динаміка та комунікації
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Системне програмування 
 • Програмування інтернет-застосувань та web-дизайн
 • Організація баз даних
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Комп’ютерні мережі
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Людино-машинна взаємодія
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Документування програмних продуктів
 • Сучасні технології проектування цифрових пристроїв
 • Глобальні інформаційні мережі
 • Захист програмних продуктів
 • Програмування мовою JavaScript
 • Організація інформаційно-вимірювальних каналів ІоТ
 • Проектування компонентів ІоТ

 

 

 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма "Розробка та тестування програмного забезпечення"

Кваліфікація: Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма "Інженерія програмного забезпечення"

Кваліфікація: Магістр з інженерії програмного забезпечення

1.5 роки – денна форма

1.5 роки – заочна форма

90 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України (сертифікат від 08.01.2019, УП 09006958)

Дізнатися більше