Облік і оподаткування
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік”

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного атестаційного екзамену

Програми комплексних екзаменів

 

Програмові вимоги Фінансовий облік

Програмові вимоги «Управлінський облік»
Програмові вимоги Аудит

 

Програми практики

Робоча програма виробничої практики

Програма навчальної практики студентів ІІ курсу

ознайомлювальна практика

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Аналіз господарської діяльності
Аудит 6 семестр
Аудит 7 семестр
Бухгалтерський облік
Звітність підприємств
Інвестування
Інформаційні системи в обліку
Облік в бюджетних установах
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік у банках
Облік у зарубіжних країнах
Управлінський облік 7 семестр
Управлінський облік 8 семестр
Фінансовий облік
програмові вимоги з української мови (за професійним спрямуванням)
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Фінанси підприємств
ПВ Облік в бюджетних установах
Програмові вимоги з курсу Макроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мікроекономіка
Програмові вимоги з курсу Економіка підприємства
Програмові вимоги з курсу Соціологія
Програмові вимоги з курсу Податкове планування
Програмові вимоги "Основи економічної науки"
Оптимізаційні методи і моделі

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Аналіз господарської діяльності
Англійська мова 
Аудит
Бізнес-аналітика
БЖД
Бухгалтерський облік
ВИЩА МАТЕМАТИКА
Економіка підприємств
Звітність підприємств
Інвестування
Інформаційні системи в обліку
Інформаційні технології
Історія української культури
Макроекономіка
Маркетинг
Мікроекономіка
Облік у банках
Облік і звітність в оподаткуванні
Оптимізаційні методи і моделі
Політична економія
Соціальна та економічна історія України
Статистика
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Управління капіталом
Управлінський облік
Фінансовий облік
Філософія
Фінанси підприємств 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Економічна безпека підприємств
Історія економіки та економічної думки
Облік та оподаткування в зарубіжних країнах
Облік у бюджетних установах
Основи економічної науки
Податкове планування

 

Дізнатися більше