Захист дисертацій в разових спеціалізованих вчених радах на доктора філософії
Веркалець Іван Дмитрович «Вплив правосвідомості на реалізацію функцій права» (дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 20.149.001 

Дата і час захисту: 17.07.2020 р. о 8 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 20.149.001 в Приватному вищому навчальному закладі Університеті Короля Данила за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, зал засідань спеціалізованої вченої ради.
 

 

Дізнатися більше