Зображення
Готельно-ресторанна справа

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА?

Готельний та ресторанний бізнес - один із найперспективніших і успішно розвинутих напрямків бізнесу в Україні. Івано-Франківська область займає 6 місце в Україні за кількістю готелів та закладів відпочинку. Наявність у регіоні найбільшого гірськолижного курорту України “Буковель” туристичних міст: Яремче, Микуличин, Ворохта, Верховина, Косів, Вишків та розміщення області в межах Карпатської гірської системи, зумовило потребу в фахівцях з готельно-ресторанної справи.

Саме у Івано-Франківському регіоні підвищився інтерес до природних локацій, національної кухні та відбувається активна підтримка громадянами України регіонального готельного та ресторанного бізнесу, пов’язаного з етнічною унікальністю та традиціями Прикарпаття.

Студенти спеціальності мають можливіть проходити практику, а згодом і працевлаштуватись у кращих українських готельно-ресторанних комплексах, а також у провідних туристично-рекреаційних комплексах світу. Окрім цього, навчання на спеціальності «Готельно-ресторанна справа» дає можливість вивчити одразу декілька мов, що злегкістю дозволить студентам встановлюювати контакт та вести діалог із представниками інших національностей.

Навчаючись на освітній прграмі «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» студенти мають можливість вивчити дисципліни, що стосуються управлінння, організації та створення готельно-ресторанного підприємства, що є вагомим поштовхом для відкриття власного готелю чи ресторану.

Основна наша мета – підготувати хорошого фахівця в галузі готельної та ресторанної справи, який зможе задовольнити потреби та очікування клієнтів в організації відпочинку та дозвілля, якісного готельного та ресторанного сервісу згідно міжнародних стандартів.

Освітня програма ?

 

 

Основна наша перевага – практично орієнтоване навчання у відповідності з сучасними міжнародними стандартами, співпраця з провідними підприємствами з метою отримання та впровадження практичного досвіду, можливість проходження професійної практики  в кращих готелях та ресторанах регіону, що найкращим чином сприяє професійному становленню успішного менеджера з готельної та ресторанної справи .

Професійні навички випускників спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»:

 • здатність до управління господарською  діяльністю підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;
 • спроможність приймати стратегічні і тактичні управлінські рішення, відповідно до вимог підприємницького середовища;
 • спроможність ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї розвитку підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;
 • спроможність  розробляти і впроваджувати інновації в діяльність підприємств, нові форми обслуговування споживачів;
 • здатність до розробки та впровадження стандартів і нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу;
 • спроможність до формування і просування готельного та ресторанного продукту відповідно до вимог споживачів;
 • здатність удосконалювати бізнес-процеси підприємства;
 • здатність  формувати клієнтські бази та формувати програми лояльності споживачів;
 • готовність визначати  цілі і вирішувати задачі діяльності  щодо розвитку нових проектів у готельному та ресторанному бізнесі.

 

 • Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.) 
 • Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 
 • Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 
 • Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 
 • Ресторатор 
 • Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 
 • Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства 
 • Менеджери (управителі) в ресторанах 
 • Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях 
 • Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви 
 • Організатор туристичної і готельної діяльності 
 • Фахівець з розвитку сільського туризму 
 • Фахівець із туристичного обслуговування 
 • Фахівець із конференц-сервісу 
 • Фахівець з організації дозвілля 
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування 
 • Фахівець із туристичної безпеки 

 

 

 • Здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності, діяльність закладів готельно-ресторанного господарства 
 • Здатність організовувати колективну працю з метою надання послуг розміщення, проживання, харчування та організації дозвілля
 • Здатність організовувати сервісно-виробничий процес на сучасному рівні та забезпечувати його ефективність 
 • Здатність організовувати процес надання послуг на сучасному рівні з урахуванням вимог і потреб споживачів 
 • Здатність проектувати процес надання основних і додаткових послуг у засобах розміщення 
 • Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну нормативну документацію 
 • Здатність розраховувати, аналізувати, планувати економічні показники діяльності й розвитку потенціалу, рівня конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу на основі даних бухгалтерського обліку, статистичних та спеціальних досліджень
 • Здатність розробляти пропозиції з впровадження інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів 
 • Здатність розробляти нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію 
 • Здатність користуватися різними автоматизованими системами у роботі підприємств готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів 
 • Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, визначати площі приміщень
 • Уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів 
 • Здатність здійснювати оперативний контроль якості надання послуг у підприємствах готельного та ресторанного бізнесу, санаторно-курортних закладах 
 • Здатність виконувати професійну діяльність відповідно до стандартів  якості 
 • Уміння контролювати якість сировини та готової продукції 
 • Здатність обґрунтовувати ціни на продукцію і/або послуги; планувати обсяги виробництва та реалізації 
 • Здатність аналізувати динаміку попиту на продукцію і послуги підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів
 • Здатність працювати у міжнародному середовищі
 
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Мікробіологія,
 • Маркетинг готельно-ресторанної справи,
 • Товарознавство продуктів харчування,
 • Економіка туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу,
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням,
 • Технології продукції ресторанного господарства,
 • Харчова хімія,
 • Менеджмент готельно-ресторанної справи,
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства,
 • Технології продукції ресторанного господарства,
 • Бухгалтерський облік в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі,
 • Організація ресторанного господарства,
 • Організація готельного господарства,
 • Гігієна і санітарія в галузі,
 • Організація готельного господарства,
 • Організація еногастрономічного туризму,
 • Організація ресторанного господарства,
 • Організація анімаційних послуг,
 • Технології безпеки послуг в готельно-ресторанному бізнесі,
 • Трудове право України

 

 

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу"

Кваліфікація: Бакалавр з готельно-ресторанної справи

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Дізнатися більше