Тестові питання для підсумкового контролю
Юридичний факультет

Адміністративне право. Залік

Відновне правосуддя, ювенальна юстиція та пробація
Господарське право
Екологічне право

Земельне право
Історія держави і права зарубіжних країн
Історія держави і права України
Право соціального забезпечення
Конституційне право України
Кримінальне право. особлива частина. Залік
Кримінальний процес. Залік

Кримінально виконавче право

Криміналістика
Кримінологія
Методологія наукових досліджень
Міжнародне публічне право
Міжнародний захист прав людини
Основи наукових досліджень
Основи теорії мовної комунікації

Порядок звернення до міжнародних судових інстанцій та виконання їх рішень
Права людини та їх захист

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Правові механізми запобігання корупції
Практика перекладу ділового мовлення (філологія, IV курс)
Професійна етика правника
Професійна етика та психологічна підготовка правника
Сімейне право

Сучасна терористична загроза
Теорія держави і права (залік)

Теорія держави і права (екзамен, заочна форма)
Теорія критичного мислення

Трудове право України
Цивільне право. Загальна частина
Цивільне право. Особлива частина
Цивільне процесуальне право України (залік)
Цивільний захист
Юридична техніка
Інформаційні технології
Вища математика 1 курс (всі спеціальності)

Міжнародне приватне право
Правове регулювання туристичної діяльності
Юридична деонтологія
Римське приватне право
 Цивільне право. Загальна частина
Трудового права України для студентів юридичного факультету спеціальності Право ІІІ курсу заочної форми навчання

Гуманітарний факультет

Актуальні проблеми мовознавства
українська мова у професійному спілкуванні _журналісти 1 курс 2 семестр
укр.мова у професійному спілкуванні журналісти 2 семестр
укр мова у професійному спілкуванні журналісти 4
Англійська мова (архітектура, ІІ курс, І семестр)
Англійська мова (економісти, ІІ курс, І семестр)
Англійська мова (журналістика, ІІ курс, І семестр)
Англійська мова (юристи, ІІ курс, І семестр)

Вступ до мовознавства
Етика ділового спілкування
Копірайтинг у рекламі та PR
Маркетинг і менеджмент у рекламі
Менеджмент та маркетинг туризму
Організація роботи пресслужби і КА
Порівняльна стилістика

Право у соціальних комунікаціях
Практика перекладу, ІІ курс, І семестр
Практика перекладу, ІІІ курс
Практична стилістика
Практика PR діяльності
Практика рекламної діяльності
Психологія професійної діяльності
Теорія критичного мислення
Теорія реклами і зв’язків з громадськістю
Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів усіх спеціальностей)
Українська мова у професійному спілкуванні (журналістика), І семестр
Українська мова у професійному спілкуванні (журналістика), ІІІ семестр
Цивільний захист                                                       
Вища математика 1 курс (всі спеціальності)
Маркетинг і менеджмент в рекламі ( модуль менеджмент)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Соціологія масової комунікації
Основи реклами і ПР. Вступ до спеціальності
Теорія реклами і ПР (модуль теорія ПР)

Факультет управління та бізнес аналітики

START-UP міжнародних проектів

Digital-маркетинг

Антикризове управління в бізнесі

Аудит
Барна справа і організація роботи сомельє

Бізнес-аналітика

Бізнес-комунікації
Бухгалтерський облік (облік і оподаткування)

Ділова іноземна мова
Економіка рекреацій та туризму
Економіка підприємств
Економічна теорія
Етика ділового спілкування
Іміджологія

Інноваційний розвиток бізнесу
Інформаційні системи у фінансах

Інформаційні технології в управлінні бізнесом
Інфраструктура товарного ринку

Європейські бізнес та торгівля в ЄС

Звітність підприємств

Маркетинг

Маркетингові дослідження
Маркетинг готельно-ресторанної справи
Макроекономіка
Мікроекономіка

Корпоративний менеджмент
Облік в банках
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік у бюджетних установах (СДО)
Облік та оподаткування в зарубіжних країнах

Організація і методика аудиту
Організація ресторанного господарства (ІІІ курс)
Організація ресторанного господарства (IV курс)

Основи ведення сучасного бізнесу

Основи менеджменту
Основи підприємницької діяльності
Підприємницька діяльність
Планування бізнесу
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Правове регулювання підприємницької діяльності
Ринок фінансових послуг
Теорія критичного мислення

Технологія біржової торгівлі
Технологія продукції ресторанного господарства (ІІ курс)
Технологія продукції ресторанного господарства (ІІІ курс)
Товарознавство
Торговельна діяльність
Трудове право України (готельно-ресторанна справа, туризм)

Управління бізнес-процесами
Управлінський облік (екзамен)
Управлінський облік (залік)

Управління персоналом
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства (ІІІ курс)
Цивільний захист
Інформаційні технології
Фінанси
Фінансова діяльність субєктів господарювання (СДО)

Фінансовий аналіз
Фінансовий облік I рівень (екзамен СДО)
Фінанси підприємств
Вища математика 1 курс (всі спеціальності)
Бухгалтерський облік
Фінансовий ринок
Фінанси, банківська справа та страхування
Інформаційні системи в обліку
Аудит
«Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
«Бухгалтерський облік у туристичній діяльності» для студентів спеціальності 242 «Туризм».
Оптимізаційні методи і моделі

Факультет інформаційних технологій

Етика ділового спілкування 1 курс 1 семестр
Комплексна дискретна математика 2 курс 1 семестр
Теорія ймовірностей 2 курс 1 семестр
Теорія критичного мислення 1 курс 1 семестр
Архітектура комп’ютера 1 курс 1 семестр
Іноземна  мова (за профспрямуванням) всі курси 1-8 семестр
Бізнес-аналіз IT проектів 4 курс 1 семестр
Комп’ютерна дискретна математика 1 курс 2 семестр
Комп’ютерна дискретна математика 2 курс 1 семестр
Комп’ютерні мережі 3 курс 1 семестр
Комп’ютерна схемотехніка 3 курс 2 семестр
Організація інформаційно-вимірювальних каналів ІоТ 4 курс 1 семестр
Паралельні та розподілені обчислення 3 курс 1 семестр
Програмування мікроконтролерів 3 курс 1 семестр
Програмування мікроконтролерів 3 курс 2 семестр
Фізика (вибрані розділи) 1 курс 2 семестр

Якість програмного забезпечення та тестування 4 курс 1 семестр
Системне програмування 3 курс 1 семестр
Захист інформації в КС 4 курс 1 семестр
Алгоритми та методи обчислень 3 курс 1 семестр
Інформаційні технології, системи та ресурси (філологи) 3 курс 1 семестр
Основи графічного дизайну і проектної графіки
Вища математика 1 курс 1 семестр
Основи програмування 1 курс 1 семестр
Інструментальні засоби візуального програмування 1 курс 1 семестр

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Будівельні конструкції. ІІ курс
Будівельні конструкції. ІІІ курс
Будівельна механіка
Будівельна техніка
Будівельна фізика

Екологічна експертиза

Естетика міського довкілля
Етика ділового спілкування
Інженерна геологія
Інженерна геодезія. І курс
Історія архітектури і містобудування
Історія дизайну
Залізобетонні та кам’яні конструкції
Конструкція будівель та споруд
Комплексне дослідження об’єкту дизайну
Композиція

Матеріалознавство

Металознавство

Методи оптимізації містобудівельних рішень
Монументальне мистецтво
Основи містобудування
Охорона праці в галузі 

БЖД і основи охорони праці 

Кваліметрія

Організація будівництва
Основи розрахунку будівельних конструкцій
Охорона інтелектуальної власності та правове регулювання будівельної діяльності
Охорона інтелектуальної власності та правове регулювання рекламної діяльності
Проектування поліграфічної продукції
Теорія критичного мислення
Теорія культури

Теорія містобудування
Теорія стилів
Теорія орнаменту
Технологія будівництва та кошторис
Технологія та організація будівельного виробництва
Шрифти і типографіка
Цивільний захист
Вища математика 1 курс (всі спеціальності)

Коледж УКД

Етика ділового спілкування
Історія України   (Для самоконтролю Ч1)     (Для самоконтролю Ч2)
Теорія критичного мислення
Цивільний захист
Фінанси
Вища математика 1 курс (всі спеціальності)
Бухгалтерський облік

 

Дізнатися більше