Право
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

 

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Accordion content 2.

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи (пректу)

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи (пректу)

Програми комплексних екзаменів

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи (проекту)

Програми практики

Програма переддипломної практики

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Право інтелектуальної власності
Корпоративне право
Зовнішньоекономічні договори
Договірне право
Методологія науково правових досліджень
Відновне правосуддя, ювенальна юстиція, пробація
Юридична компаративістика
Програмові вимоги з професійної етики та психологічної компетентності юриста
Актуальні проблеми судоустрою і судочинства
Охорона права на інформацію (2)
Податковий менеджмент
Програмові вимоги Методика викладання юридичних дисциплін
програмові вимоги нотаріат
Програмові вимоги Правова ідеолологія
Програмові вимоги Проблеми теорії права
Програмові вимоги Теорія правозастосування
Програмові вимоги Юридична служба
Програмові вимоги Юридична техніка
Страховий менеджмент
Програмові вимоги з Адвокатури України
Програмові вимоги з СЗЗ
Програмові вимоги кваліфікація злочинів
Програмові вимоги корупція
Програмові вимоги політика кримінального  процесу

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕТИ

Адвокатура в Україні

Методологія наукових досліджень

Методика викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах

Охорона права на інформацію

Правова ідеологія

Проблеми теорії права

Теорія правозастосування

Юридична компаративістика

Юридична служба в Україні

Юридична техніка

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Професійна етика та психологічні компетентності юриста

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Кваліфікація злочинів

Кримінально-правова політика у сфері протидії корупції

Кримінально-правова та кримінально-процесуальна політика

Стратегії запобігання злочинності

Актуальні проблеми судоустрою і судочинства

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

 

Дізнатися більше