Облік і оподаткування
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни "Податковий менеджмент"

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи (проекту)

Програми практики

Робоча програма виробничої практики

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
Судово-економічна експертиза
Організація бухгалтерського обліку
Організація і методика аудиту
Облік міжнародних операцій
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Глобальна економіка
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Облікова політика підприємства
Соціальна відповідальність
Стратегічне управління підприємством
Стратегічний управлінський облік
Сучасні економічні теорії
Інноваційний розвиток підприємства
Інтелектуальна власність
Фінансовий аналіз
Методологія наукових досліджень
Консолідація фінансової звітності

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Бухгалтерський облік та оподаткування в управлінні підприємством
Глобальна економіка
Методологія наукових досліджень
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Облікова політика підприємства
Організація бухгалтерського обліку
Організація і методика аудиту
Соціальна відповідальність
Стратегічне управління підприємємством
Стратегічний управлінський облік
Сучасні економічні теорії
Управлінські інформаційні системи
Фінансовий аналіз
Консолідація фінансової звітності
Інтелектуальна власність
Інноваційний розвиток підприємства
Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Облік інвестиційно-інноваційної діяльності
Облік міжнародних операцій
Судово-економічна експертиза

 

Дізнатися більше