Зміст

Правила прийому 2022

Зміни до правил

Таблиця №1. Перелік освітніх ступенів  та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Таблиця №2.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста або освітній ступінь бакалавра чи магістра, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.

Таблиця №3.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра для здобуття освітнього ступеня магістра.

Таблиця №4.Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).

Додаток №1. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток №2. Переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Додаток №3. Правила прийому до аспірантури Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила" в 2022 р.

Додаток №4. Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм.

Додаток №5.

Максимальні обсяги державного замовлення на прийом у 2022 році


РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дізнатися більше