Зміст

Правила прийому 2024

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на перший рік навчання (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліст або освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра для здобуття освітнього ступеня магістра

Таблиця 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів, мотиваційних листів)

Додаток 1 Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням творчих здібностей вступників

Додаток 2 Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, єдиного вступного іспиту

Додаток 3 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 4 Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

Додаток 5 Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 6 Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Додаток 7 Вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників

Додаток 8 Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм

Додаток 9 Правила прийому до Аспірантури і Докторантури ЗВО Університет Короля Данила в 2024 році


РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дізнатися більше