Зміст

Правила прийому 2023

Зміни до Правил прийому 2023

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на перший рік навчання (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліст або освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра для здобуття освітнього ступеня магістра

Таблиця 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів, мотиваційних листів)

Додаток 1 Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників

Додаток 2 Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3 Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 4 Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, натурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200

Додаток 5 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 6 Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

Додаток 7 Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 8 Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році

Додаток 9 Вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників

Додаток 10 Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм

Додаток 11 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» в 2023 році

Максимальні обсяги держзамовлення на прийом вступників у 2023 році


РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дізнатися більше