Магістратура

Освітній рівень, який дасть можливість Вам поглибити отримані знання на попередньому рівні. Магістратура необхідна для тих, хто планує кар’єрне зростання до рівня керівників кампаній чи держслужбовця, планує наукову чи освітню діяльність. Магістратура в Університеті - це новий щабель для розвитку Вашої особистості. 
Зарахування на магістерські програми в Університеті відбувається на основі диплома бакалавра та відповідних сертифікатів ЗНО. А також на основі диплома магістра (спеціаліста) на основі вступних випробувань чи ЗНО (на вибір).

Умови вступу 2021

Зарахування в магістратуру на спеціальності: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Дизайн», «Архітектура та містобудування», «Інженерія програмного забезпечення», «Філологія (англійська мова- переклад)  відбуватиметься в Університеті за результатами: 
1) єдиного вступного іспиту з іноземної мови за технологіями ЗНО; 
2) фахового вступного іспиту, який проходитиме в Університеті.

ІХ. Зарахування в магістратуру на спеціальність «Право» здійснюватиметься за результатами проходження ЗНО: 
1) єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
2) єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Х. Без проходження ЗНО при вступі в магістратуру на спеціальність «Право» та інші зазначені вище спеціальності тільки за результатами вступних іспитів зараховуються до Університету такі категорії осіб:

– особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
– особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробуванні потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601,0701,0702.
– вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року.

Відповідно до Умов прийому, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) відбудуться 30 червня та 02 липня 2021 р., а вступна кампанія на магістратуру розпочнеться з реєстрації електронних кабінетів з 01 липня 2021 р.

Умови реєстрації на ЄВІ з іноземної мови та ЄФВВ 2021

Умови реєстрації, терміни та перелік необхідних документів для Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня «Магістр» у 2021 році

1.    Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, які проводяться із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішньо-незалежного оцінювання відбуватиметься з 11 травня до 18:00 год. 03 червня 2021 року.
2.    Вступникам у терміни, відведені для реєстрації, слід надіслати за вказаними вище електронними адресами скановані копії (фотокопії) зазначених нижче документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, згідно Додатку 1 (Анкета)
 • документа, що посвідчує особу;
 • диплома про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовились від отримання картки);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів розміром 3х4 см (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО).

3.    У темі електронного листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).
4.    Представник Приймальної комісії обов’язково перевірить наявність документів, що потрібні для реєстрації вступника, та надасть відповідь про отримання документів (на електронну адресу із якої надішли документи).
5.    Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.
6.    У разі успішної реєстрації вступникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.
7.    Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії та видаватиметься вступнику особисто. Якщо в екзаменаційному листку буде виявлено помилки, зверніться, будь ласка, до Приймальної комісії.
8.    Сформований екзаменаційний листок також може бути надісланий вступникові поштою, якщо про таку необхідність буде зазначено в Анкеті.

Додаток 1 (Анкета)

Умови реєстрації вступників визначаються відповідно до Листів МОН України №1/9-140 від 12.03.2021 р., №1/11-3045 від 30.04.2021 р. та «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році», затверджених наказом МОН за № 1274 від 15.10.2020 р.

 

Інформація про поштову адресу проведення реєстрації та інші контактні дані

Поштова адреса ЗВО вул. Євгена Коновальця, 35, м. Івано-Франківськ, 78018
Поверх, аудиторія І поверх, Кабінет № 1
Адреси електронної пошти

university@ukd.edu.ua

oksana.kaleniuk@ukd.edu.ua

Контактні телефони Приймальної комісії

(098) 478-53-59

(066) 812-19-23

(099) 755-75-75

 

Перелік документів
 • Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • Документ про освіту з додатком;
 • Копія ідентифікаційного номера;
 • Копія військово-облікового документа – для військовозобов'язаних;
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • Папка на зав’язках
Дедлайни

11.05 - 3.06.2021 р. - реєстрація на ЄВІ / ЄФВВ для вступу на навчання для здобуття ступеня «Магістр» 

30.06 - 2.07.2021 р. - проведення ЄВІ / ЄФВВ

з 1.07.2021 р. - реєстрація електронних кабінетів

15.07 - 23.07.2021 р. - прийом документів для осіб, які вступають за результатами ЄВІ / ЄФВВ

22.06 - 25.06.2021 р. - прийом документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

до 30.09.2021 р. - зарахування вступників на контракт

*не  пізніше ніж  30 листопада (додаткові терміни зарахування)

Програми вступних випробувань

Програма Єдиного Вступного Іспиту з іноземних мов

Програма фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

Програма  фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 035 Філологія (Англійська мова)

Програма фахового вступного випробування з Дизайн проектування для вступу в магістратуру за спеціальністю 022 Дизайн

Програма фахового вступного випробування для вступу в магістратуру за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Вступні випробування для здобуття ступеня "магістр" за спеціальністю "Право" з використанням технологій ЗНО

Вартість навчання 2021-2022 н.р.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОС «МАГІСТР»

ДЕННА ФОРМА

(грн)

ЗАОЧНА ФОРМА

(грн)

Архітектура та містобудування 40 000 31 000
Дизайн 37 000 27 000
Інженерія програмного забезпечення 35 000 24 000
Облік і оподаткування 35 000 24 000
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 35 000 24 000
Право 40 000 31 000
Філологія 40 000 31 000
Фінанси, банківська справа та страхування 35 000 24 000
Банківські реквізити

ПВНЗ Університет  Короля Данила

Код 24684167      

IBAN: UA52 322313 0000026003000007524 

в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313

Призначення платежу:

За навчання студента ПІБ, факультет, курс, форма навчання.

При оплаті із собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Контакти приймальної комісії

+380 68 755-75-75
+380 99 755-75-75

vstup@ukd.edu.ua  

Графік роботи Приймальної комісії: 
понеділок-п’ятниця – 8.00-17.00 год. 
обідня перерва –12.00-13.00 год.
субота, неділя – вихідні

Університет Короля Данила,вул. Є. Коновальця, 35, перший поверх, каб.1

Реєстрація електронного кабінету

Увага! РЕЄСТРАЦІЯ електронних кабінетів вступників розпочинається з 10.00 1 ЛИПНЯ 2021 року!
ТЕСТУВАННЯ реєстрації електронних кабінетів – з 10.00 29 червня до 22.00 30 червня 2021 року.

Системою подання заяв в ЕЛЕКТРОННІЙ формі зможуть скористатися у повній мірі тільки ті вступники, які мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), екзаменаційний листок ЄФВВ 2021 року і ЄВІ 2020 або 2021 років та бажають вступити на денну або заочну форми навчання за освітнім ступенем магістра.

Інструкція щодо створення електронного кабінету для вступу із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ (на основі вищої освіти)

Детальніше можна ознайомитись за посиланням ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Список зарахованих вступників
Дізнатися більше