Фінанси, банківська справа та страхування
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси"
для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування" спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування"”

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного атестаційного екзамену

Програми комплексних екзаменів

Банківська система
фінанси
Cтрахування

Програми практики

Програма навчальної (аналітичної) практики ІІІ курсу
Програма виробничої практики IV курсу
Програма навчальної практики студентів ІІ курсу
ознайомлювальна практика

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Фінансовий аналіз
Фінанси 7 семестр
ФДСП
Інформаційні системи
Інвестування
Банківські операції
Банківська система
Антикризове управління
Звітність підприємств
Податкова система
Програмові вимоги з курсу Страхування
Програмові вимоги курсу Фінанси страхових компаній
Програмові вимоги Страхові послуги
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Програмові вимоги з курсу Макроекономіка
Програмові вимоги з курсу Мікроекономіка
Програмові вимоги з курсу Аналіз господарської діяльності
Програмові вимоги з курсу Економіка підприємства
Програмові вимоги з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
Програмові вимоги з курсу Соціологія
Програмові вимоги "Аналіз банківської діяльнсті"
Програмові вимоги "Бюджетна система"
Програмові вимоги "Гроші і кредит"
Програмові вимоги "Основи економічної науки"
Програмові вимоги "Фінанси"
Програмові вимоги "Фінанси підприємств"
Програмові вимоги "Фінансова аналітика"
Бухгалтерський облік
Оптимізаційні методи і моделі

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Аналіз банківської діяльності
Аналіз господарської діяльності
Банківська система
Бухгалтерський облік
Гроші і кредит
Звітність підприємств
Інвестування
Інформаційні технології
Історія української культури
Економіка підприємства
Політична економія
Соціальна та економічна історія України
Статистика
Страхування (2 курс)
Страхування (3 курс)
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансовий аналіз
Економіка підприємств
Макроекономіка
Маркетинг
Мікроекономіка
Фінансове право
БЖД
Оптимізаційні методи і моделі
ВИЩА МАТЕМАТИКА

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Антикризове управління
Банківські операції
Бюджетна система
Економічна безпека підприємств
Інформаційні системи у фінансах
Історія економіки та економічної думки
Основи економічної науки
Іноземна мова
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фінансова аналітика
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Фінансові та грошово-кредитні системи зарубіжних країн

 

Дізнатися більше