Зображення
Готельно-ресторанна справа

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Бакалавр
Зміст

ЧОМУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА?

В Україні та світі спостерігається підвищення попиту на висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, що здатні забезпечувати рівень обслуговування на рівні міжнародних стандартів.

Сучасний готельний бізнес є однією із галузей, що найбільш швидко розвивається, і на яку припадає  6% світового внутрішнього валового продукту і близько 5% всіх податкових надходжень у світі. Готельна індустрія - одна з найпривабливіших сфер для бізнесу. Світове готельне господарство на сьогоднішній день налічує близько 400 тис. комфортабельних готелів більше ніж на 30 млн. місць. При цьому загальна кількість номерів за останні  20 років продовжує зростати і збільшується в середньому на 4 % , що свідчить про стабільну динаміку збільшення кількості засобів розміщення.

Сучасні готельний та ресторанний бізнеси приваблюють підприємців з багатьох причин:

 • можливістю ефективно працювати в кризових економічних умовах;
 • відносно невеликими початковими інвестиціями;
 • можливістю максимізувати прибуток за часів економічного зростання;
 • зростаючим попитом на послуги ;
 • високим рівнем рентабельності та гнучкості;
 • відносно невеликим терміном окупності витрат.

Основна наша мета – підготувати хорошого фахівця в галузі готельної та ресторанної справи, який зможе задовольнити потреби та очікування клієнтів в організації відпочинку та дозвілля, якісного готельного та ресторанного сервісу згідно міжнародних стандартів.

Освітня програма ?

 

 

Основна наша перевага – практично орієнтоване навчання у відповідності з сучасними міжнародними стандартами, співпраця з провідними підприємствами з метою отримання та впровадження практичного досвіду, можливість проходження професійної практики  в кращих готелях та ресторанах регіону, що найкращим чином сприяє професійному становленню успішного менеджера з готельної та ресторанної справи .

Професійні навички випускників спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»:

 • здатність до управління господарською  діяльністю підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;
 • спроможність приймати стратегічні і тактичні управлінські рішення, відповідно до вимог підприємницького середовища;
 • спроможність ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї розвитку підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;
 • спроможність  розробляти і впроваджувати інновації в діяльність підприємств, нові форми обслуговування споживачів;
 • здатність до розробки та впровадження стандартів і нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу;
 • спроможність до формування і просування готельного та ресторанного продукту відповідно до вимог споживачів;
 • здатність удосконалювати бізнес-процеси підприємства;
 • здатність  формувати клієнтські бази та формувати програми лояльності споживачів;
 • готовність визначати  цілі і вирішувати задачі діяльності  щодо розвитку нових проектів у готельному та ресторанному бізнесі.

 

 • Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.) 
 • Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 
 • Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 
 • Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 
 • Ресторатор 
 • Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 
 • Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства 
 • Менеджери (управителі) в ресторанах 
 • Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях 
 • Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви 
 • Організатор туристичної і готельної діяльності 
 • Фахівець з розвитку сільського туризму 
 • Фахівець із туристичного обслуговування 
 • Фахівець із конференц-сервісу 
 • Фахівець з організації дозвілля 
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування 
 • Фахівець із туристичної безпеки 

 

 

 • Здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності, діяльність закладів готельно-ресторанного господарства 
 • Здатність організовувати колективну працю з метою надання послуг розміщення, проживання, харчування та організації дозвілля
 • Здатність організовувати сервісно-виробничий процес на сучасному рівні та забезпечувати його ефективність 
 • Здатність організовувати процес надання послуг на сучасному рівні з урахуванням вимог і потреб споживачів 
 • Здатність проектувати процес надання основних і додаткових послуг у засобах розміщення 
 • Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну нормативну документацію 
 • Здатність розраховувати, аналізувати, планувати економічні показники діяльності й розвитку потенціалу, рівня конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу на основі даних бухгалтерського обліку, статистичних та спеціальних досліджень
 • Здатність розробляти пропозиції з впровадження інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів 
 • Здатність розробляти нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію 
 • Здатність користуватися різними автоматизованими системами у роботі підприємств готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів 
 • Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, визначати площі приміщень
 • Уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів 
 • Здатність здійснювати оперативний контроль якості надання послуг у підприємствах готельного та ресторанного бізнесу, санаторно-курортних закладах 
 • Здатність виконувати професійну діяльність відповідно до стандартів  якості 
 • Уміння контролювати якість сировини та готової продукції 
 • Здатність обґрунтовувати ціни на продукцію і/або послуги; планувати обсяги виробництва та реалізації 
 • Здатність аналізувати динаміку попиту на продукцію і послуги підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів
 • Здатність працювати у міжнародному середовищі
 
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Менеджмент готельно-ресторанної справи
 • Маркетинг готельно-ресторанної справи
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація готельного господарства
 • Особливості зарубіжного сервісу
 • Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Товарознавство продуктів харчування

 

 

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу"

Кваліфікація: Бакалавр з готельно-ресторанної справи

4 роки – денна форма

4 роки – заочна форма 

на основі повної загальної середньої освіти

240 кредитів

навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)

Освітня програма акредитована Міністерством освіти і науки України

Дізнатися більше