Архітектура та містобудування
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)

Методичні вказівки виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія містобудування”

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи (проекту)

Програми практики

Програма проходження переддипломної практики

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

New accordion content

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Архітектурне проектування будівель і споруд у міських населених пунктах
Громадські будівлі та споруди в структурі міста
Екологічне експертиза
Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
Методи оптимізації архітектурних містобудівельних рішень
Організація планування і управління в будівництві
Теорія містобудування

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Благоустрій та озеленення міських територій
Естетика міського довкілля
Законодавство та архітектурно-проектна справа
Комплексне дослідження архітектурно об’єкту
Системний аналіз проблемних ситуацій
Сучасні проблеми архітектури і містобудування

 

Дізнатися більше