Image
Марина Гаврецька
Кафедра права
Навчально-методичне відділення
Марина Гаврецька
НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Освіта
 • 2015 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 2004 р. – Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ, магістр права;
 • 1998–2004 рр. – юридичний факультет Івано-Франківського інституту права економіки та будівництва, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

 

Професійний досвід
 • 2016 р. – по даний час – начальник навчально-методичного відділення університету;
 • 2010–2016 рр. – помічник проректора з наукової роботи;
 • 2006–2010 рр. – начальник навчально-методичного відділення університету;
 • 2005–2006 рр. – старший методист заочно-дистанційного відділення університету;
 • 2004–2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії.
   
Публікації
 •  32 публікації в наукових та спеціалізованих наукових виданнях.
Наукові інтереси
 • Історико-правові дослідження.
Дізнатися більше