Image
Андрій Луцький
Адміністрація
Кафедра права та публічного управління
Андрій Луцький
ПРЕЗИДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ

Загальна інформація

Андрій Іванович Луцький – професор кафедри права та публічного управління, доктор юридичних наук, професор

Освіта
 • 2015 р. у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 2013 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 2010 р. в Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія;
 • 02 липня 2001 р. обраний членом-кореспондентом Української академії наук;
 • 2001 р. – закінчив Міжнародний науково-технічний університет м. Києва та отримав диплом магістра права з відзнакою.
Професійний досвід
 • На даний час - президент університету, професор кафедри права;
 • 2014–2019 рр. – ректор університету, професор кафедри теорії та історії держави і права;
 • 2010–2014 рр. – перший проректор університету, доцент кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 1998–2009 рр. – перший помічник ректора з юридичних питань, викладач кафедри філософії права та юридичної психології;
 • 1997–1998  – начальник інформаційно-обчислювального центру. 
Публікації
 • автор більше 100 наукових праць
Наукові інтереси
 • теоретичні основи громадянського суспільства
 • питання правової ідеології
 • сутнісні і функціональні особливості соціально-правової держави
Дізнатися більше