Богослов'я
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів)
Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт

 

Методичні вказівки щодо організації та проведення комплексного екзамену

Методичні вказівки з організації та проведення комплексного екзамену

Програми комплексних екзаменів

Програмові вимоги для підготовки до комплексного державного екзамену

Програми практики

Програма соціально-душпастирської практики для студентів ІІ курсу
Програма соціально-душпастирської практики для студентів ІІІ курсу
Програма педагогічної практики

Програмові вимоги з навчальних дисциплін

Програмові вимоги з Грецької мови
Програмові вимоги з “Соціальна та економічна історія України”
Програмові вимоги з Церковнослов’янської мови
Програмові вимоги з Філософської антропології
Програмові вимоги з Релігієзнавства
Програмові вимоги з Латинської мови
Програмові вимоги зі Святого Письма
Програмові вимоги з Філософії
Програмові вимоги з Філософії та теодицеї
Програмові вимоги з Української мови
Програмові вимоги з Соціології
Програмові вимоги з Політології
Програмові вимоги з Логіки
Програмові вимоги з Літургіки (Місячне коло)
Програмові вимоги з Канонічного права
Програмові вимоги з Історії християнської думки (Патристики)
Програмові вимоги з Історії української культури
Програмові вимоги з Інформаційних технологій
Програмові вимоги з Іноземної мови за професійним спрямуванням (англійська)
Програмові вимоги з Епістомології
Програмові вимоги з Догматичного богослов’я
Програмові вимоги з Правознавствo

Робочі програми навчальних дисциплін (силабуси)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Вступ до літургійних наук
Грецька мова
Епістимологія
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Інформаційні технології
Історія античної філософії
Історія сучасної філософії
Історія української культури
Історія філософії Нового часу
Історія християнської думки (Патристика)
Канонічне право
Латинська мова
Літургіка (Добове і Тижневе Коло)
Літургіка (Євхаристія)
Літургіка (Місячне Коло)
Літургіка (Святі Таїнства)
Логіка
Педагогіка та психологія
Право соціального забезпечення
Релігієзнавство
Соціальна та економічна історія України
Соціологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Філософія релігії і теодіцея
Філософська антропологія
Філософська етика
Церковнослов’янська мова
Синоптичні Євангелії та Дії Апостолів
П’ятикнижжя та історичні книги Старого Завіту
Пророчі книги Старого Завіту
Павлівський корпус та Соборні послання
Іванівський корпус
Вступ до біблійних наук

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Політологія
Риторика
Правознавство

 

Дізнатися більше