Image
Андрусів Людмила фото
Кафедра права
Людмила Андрусів
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ, ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ

Загальна інформація

Людмила Михайлівна Андрусів - директор Центру практичної підготовки та працевлаштування, проректор з наукової роботи, професор кафедри права, доктор юридичних наук, доцент.

Освіта
 • 2020 - у Національній академії внутрішніх справ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень”;
 • 2015 - присвоєно вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ;
 • 2009 - у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень”;
 • 2004-2007 - аспірант Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 1998-2003 - студент Львівського національного університету імені Івана Франка.
Професійний досвід
 • Листопад 2020 р. - директор Центру практичної підготовки та працевлаштування УКД.
 • Вересень 2019 р. – жовтень 2020 р. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ.
 • Вересень 2018 р. – серпень 2019 р. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ (0,25 ставки за сумісництвом).
 • Серпень 2018 р. – травень 2019 р. – слухач Національної школи суддів України.
 • Вересень 2017 р. – серпень 2018 р. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ
 • Листопад 2015 р. – серпень 2017 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 3 (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ.
 • Вересень 2014 р. – листопад 2015 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ.
 • Квітень 2014 р. – вересень 2014 р. – головний юрисконсульт ТОВ «ВСМ «УКРАЇНА».
 • Липень 2013 р. – серпень 2013 р. – доцент кафедри філософії, політології та юридичної логіки Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • Жовтень 2012 р. – липень 2013 р. – доцент кафедри загальної теорії держави і права Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • Вересень 2011 р. – вересень 2012 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Вересень 2010 р. – серпень 2011 р. – доцент кафедри теорії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • Жовтень 2008 р. – вересень 2010 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • Грудень 2006 р. – жовтень 2008 р. – помічник судді Івано-Франківського міського суду.
 • Січень 2004 р. – листопад 2004 р. – помічник судді Івано-Франківського міського суду.
Публакації
 1. Андрусів Л. М. Оприлюднення нормативно-правових актів: досвід Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 3-7.
 2. Андрусів Л. М. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів: поняття і форми. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Юридичні науки. 2020. № 1. С. 1-6.
 3. Андрусів Л. М. Оприлюднення нормативно-правових актів: досвід Великого Герцогства Люксембург та Королівства Бельгії. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 143-147.
 4. Андрусів Л. М. Оприлюднення нормативно-правових актів у Польській Республіці. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Т ХХІ. С. 5-13.
 5. Легін Л. М. (Андрусів Л.М.) Теоретико-правові засади системи нормативно-правових актів. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4. С. 128-131.
 6. Легін Л. М. (Андрусів Л.М.) Нормативно-правовий акт: поняття та система ознак. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 21-26.
 7. Легін Л. М. (Андрусів Л.М.) Поняття та критерії якості закону: проблеми визначення. Проблеми законності. 2016. № 132. С. 196-204.
Наукові інтереси
 • юридична техніка
 • правотворчість
 • якість закону
 • захист прав людини
Дізнатися більше