Наша місія

Творення та підтримка екосистеми для становлення успішних та підприємливих особистостей через навчання упродовж життя заради сталого розвитку України.

Візія

УКД є найкращим університетом України, в якому студент є активним учасником освітнього процесу, і стає професіоналом, який володіє актуальними компетентностями і є конкурентоспроможним на ринку праці.  

В університеті працюють викладачі та співробітники, які володіють необхідними компетентностями. 

Університет взаємодіє з роботодавцями і надає можливості вдосконалення отриманих знань на практиці.

Університет є платформою для нетворкінгу між роботодавцями, студентами, батьками, абітурієнтами, випускниками і науковим середовищем. 

Університет є майданчиком для зустрічі студентів з успішними людьми, які діляться своїм досвідом. 

Університет має свої бізнес-структури, які дозволяють студентам стажуватися та працевлаштовуватися.

 

Наші цінності
Любов і взаємоповага

У нашому університеті гідність людини є найголовнішим чинником будь-якої взаємодії: ми керуємося любов’ю до наших студентів, та будуємо стосунки, що характеризуються взаємною повагою між студентами, викладачами, керівниками та власниками університету. 

Свобода думки

У нашому університеті можна вільно висловлювати свої думки, погляди, переконання та бути впевненим, що їх почують і на них зважать у прийнятті рішень, які стосуються всіх.

Відкритість і прозорість

Процеси, які відбуваються у нашому університеті та рішення, які приймаються в університеті - завжди після публічної відкритої дискусії - є у відкритому доступі.

Відповідальність за результат навчання

Університет бере на себе соціальну відповідальність за те, що здобуті компетентності будуть корисними для формування особистого успіху та професійної реалізації.

Інноваційність та креативність

Ми завжди у пошуку та впровадженні нових форм, методів у навчанні для постійного вдосконалення.

Активна громадянська позиція

Ми беремо соціальну відповідальність за процеси, які відбуваються в місті, регіоні, країні, світі.

Сталий розвиток суспільства

Ми долучаємося до досягнення глобальних цілей сталого розвитку у співпраці з місцевою громадою, національними та міжнародними партнерами, спільнотою студентів і викладачів

Дізнатися більше