Кожен унікальний!

Кожен унікальний!

Кожен унікальний!

Як
Університет
Короля
Данила
забезпечує
кожному
студенту
індивідуальу
освітню
траєкторію

Лонгрід про Твій індивідуальний успіх в УКД

скроль вниз, щоб
дізнатись більше
1.

Профорієнтація

Нова профорієнтація покликана забезпечити свідомий вибір спеціальності, за якою планує навчатися майбутній студент УКД. Він має прийняти відповідальне рішення про навчання за тією чи іншою спеціальністю, виходячи з власних задатків. Для цього проводяться профорієнтаційні заходи, метою яких є не лише розповідь про Університет загалом, але, насамперед, - про окремі спеціальності з наданням вичерпної інформації про те, що очікує студента під час навчання і які він матиме перспективи професійної самореалізації.

2.

Особистісний розвиток

УКД відмовляється від традиційного соціально-гуманітарного блоку дисциплін, які до цього часу переважали в українських ЗВО. Натомість для студентів першого курсу УКД загальна підготовка (підготовка, яка не пов’язана з фахом) орієнтована на особистісний розвиток студента через набуття особистісних та соціальних компетентностей (Soft Skills). Більшість роботодавців зізнаються, що надають перевагу тим претендентам на вакантну посаду, які, крім професійних навичок (Hard Skills), мають і особистісні та соціальні навички (Soft Skills).

3.

Профкорекція

На першому курсі студент УКД має можливість прослухати дисципліну “Вступ до спеціальності” (ця дисципліна окреслює все, чому будуть навчати за спеціальністю упродовж усього періоду навчання). Крім вступу до спеціальності, студент матиме можливість прослухати ще два “Вступи…” до інших спеціальностей, які є в УКД.

У результаті після прослуховування трьох дисциплін, пов’язаних із спеціальністю, студент може:

переконатися в тому, що він зробив правильний вибір, і продовжити навчання за обраною спеціальністю;

зрозуміти, що він зробив неправильний вибір, і змінити спеціальність з другого курсу;

зрозуміти, що він хоче навчатися за двома спеціальностями паралельно.

4.

Паралельне навчання

Студент УКД може паралельно здобувати освіту за двома спеціальностями та після завершення навчання отримати два дипломи відповідного ступеня (бакалавра або магістра) за такими траєкторіями:

після завершення першого курсу бакалаврської підготовки студент УКД може паралельно навчатися за другою спеціальністю і за чотири роки навчання отримати два дипломи бакалавра;

після завершення навчання в коледжах УКД і отримання диплома фахового молодшого бакалавра (молодший спеціаліст) студент може вступати на третій курс університету (третій курс бакалаврської програми) і продовжити навчатися на бакалаврській програмі за спеціальністю, яку він здобував в коледжі, та обрати другу спеціальність і навчатися паралельно. Також випускник коледжу може не продовжувати навчання за спеціальністю, яку він отримав в коледжі, а вступити паралельно на дві інші спеціальності на третій курс. За період навчання в коледжі та університеті за бакалаврськими програми студент може отримати три дипломи за трьома спеціальностями. Наприклад, диплом фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю “Маркетинг”, диплом бакалавра за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, диплом бакалавра за спеціальністю “Журналістика”;

продовжити навчатися в магістратурі можна як за спеціальністю бакалаврского диплома, так і за іншою спеціальністю. Якщо студент планує продовжувати навчання в магістратурі за іншою спеціальністю, яка не відповідає фаху його бакалаврського диплома, УКД надає можливість обрати у варіативному блоці дисциплін предмети базової підготовки за відповідною спеціальністю на бакалаврському рівні. Таким чином, магістрант може отримати базову підготовку бакалаврського рівня, так і додаткові дисципліни магістерської підготовки. Наприклад, випускник має диплом за спеціальністю “Право” і хоче продовжувати навчатися в магістратурі за спеціальністю “Архітектура”: на першому курсі магістратури він прослуховує дисципліни другого курсу бакалаврської підготовки за спеціальністю “Архітектура”, а на другому курсі магістратури прослуховує обов'язкові дисципліни магістерської підготовки за спеціальністю “Архітектура”. Це дозволить отримати якісну підготовку за спеціальністю на магістерському рівні навіть за відсутності бакалаврської підготовки за відповідним фахом;

з дипломом бакалавра випускник може вступити в магістратуру за двома спеціальностями і отримати два дипломи магістра;

після завершення навчання в магістратурі випускник може вступити до аспірантури, і, якщо він вибрав іншу спеціальність протягом навчання в аспірантурі, він може паралельно навчатися (або бути приєднаний до групи) в магістратурі за тією спеціальністю, за якою він навчається в аспірантурі.

5.

Практико-орієнтована освіта

Під час навчання студент УКД щороку проходить практику. УКД посилює роботу, пов’язану з якісним забезпеченням баз практики і залученням студента до реального виробництва. Звісно студент має реально бажати отримати практичні навички. Практика дозволяє організувати зустріч з потенційним роботодавцем або зануритися до сфери потенційного працевлаштування. Після практики студенту може бути запропоновано бути стажером або волонтером з подальшим працевлаштуванням. Якщо студенту пропонують працевлаштування, то для цього передбачена дуальна форма навчання.

6.

Дуальна освіта

Якщо студент гарно зарекомендував себе перед роботодавцем і останній зацікавлений у працевлаштуванні студента, УКД разом з роботодавцем започатковують дуальне навчання студента - одночасне навчання і робота. Дуальну освіту не слід плутати з індивідуальним графіком, оскільки дуальна освіта передбачає опанування освітніх компетентностей під час роботи. Виставлення оцінки в заліково-екзаменаційну сесію відбувається із залученням роботодавця. Таким чином, студент здає сесію за результатами отриманого знання під час виробничої діяльності і не змушений у стислі терміни у авральному порядку готуватися та здавати заліково-екзаменаційну сесію, яка, як показує досвід, у кращому випадку складається на низькі оцінки. Якщо навчання за дуальною формою буде передбачати роботу в іншому регіоні чи країні, частка теоретичного навчання, передбачена університетом, буде реалізовуватися у формі дистанційного навчання.

7.

Дистанційне навчання
на робочому місці

Якщо студент з тих чи інших причин залучений до діяльності, яка дає в майбутньому можливості підвищити шанси для професійної реалізації та цю діяльність не можна організувати за дуальною формою освіти, студент матиме можливість повністю або частково своє навчання реалізовувати дистанційно:

студент проходить стажування чи є волонтером на підприємстві, установі та організації, і ця діяльність є початком професійної самореалізації, але вона вимагає повної зайнятості - студент може оформити індивідуальний графік і здійснювати навчання дистанційно;

якщо випускник працює і має щільний графік роботи, але має потребу паралельно здобувати освіту, яка в майбутньому має дати йому професійний ріст - паралельно з роботою надається можливість здобувати освіту за дистанційною формою.

8.

Позанавчальний час

УКД організовує позанавчальний час студента з урахуванням його особистого та професійного розвитку. Розуміючи, що заходи, які організовуються на базі університету є продовженням освітнього процесу і також мають формувати особистісні та соціальні компетентності (Soft Skills) та фахові компетентності (Hard Skills), які мають допомогти розвинути особистість та допомогти професійній самореалізації студента у майбутньому:

участь в діяльності Наукового товариства студентів дає можливість набути організаційні навички, а через залучення до участі в наукових заходах, написання наукових текстів, дозволяє розвинути аналітичне мислення та глибоко розібратися в одній або кількох аспектах предметної області тої спеціальності, за якою навчається студент. Це дозволить стати вузькоспеціалізованим експертом в певній сфері, що дозволяє сформувати додаткові фахові компетентності та збільшити шанси на професійну самореалізацію;

участь в діяльності Студентської ради дає можливість набути організаційних навичок, а також розвинути креативне мислення, навички командної роботи, підвищити рівень емоційного інтелекту;

інші студентські заходи: театральна студія, зустріч з успішними людьми, КВН та інші.

9.

Працевлаштування

На останньому курсі УКД надає можливість працевлаштування усім бажаючим випускникам. Насамперед - серед підприємств, установ, організацій партнерської мережі УКД.

10.

Профадаптація

Для студентів останніх курсів, які хочуть мати якусь конкретну посаду, але на момент випуску не володіють певними компетентностями, УКД у співпраці з роботодавцем, на вакантну посаду якого претендує студент, організовує процес навчання з метою оволодіння необхідними компетентностями, для того щоб зайняти вакантну посаду. Якщо роботодавець буде вимагати повної зайнятості та наполягати на працевлаштуванні до завершення навчання, тоді студент матиме можливість перейти на індивідуальний графік навчання та продовжувати навчання за дистанційною формою.

11.

Створення власного бізнесу

Для тих, хто прагне започаткувати власну справу, УКД допомагає створити свій стартап (від ідеї до його оформлення) та сприяє у пошуку первинних інвестицій.

Старт твоєї успішної кар'єри

Старт твоєї успішної кар'єри

Дізнатися більше